Zagreb, 19. rujna 2018

Danas slavimo 15 godina rad HUM-a!

Pridružite nam se na slavlju s početkom u 18,00 sati u HUM-u, Teslina 1, Zagreb.

Pročitajte priopćenje HUM-a povodom 15 godina uspješnog djelovanja.

Autor: dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje.

19. rujna 2003. u Zagrebu je skupina entuzijasta, mahom pravnika, osnovala Hrvatsku udrugu za mirenje (HUM).Vodila ih je želja za pozitivnim promjenama u tradicionalnom institucionalnom sustavu rješavanja sporova te načinu komuniciranja i rješavanja konflikata i sporova. U to je vrijeme mirenje/medijacija bilo novost u Hrvatskoj. Riječ je o pregovorima između stranaka u sporu uz pomoć treće osobe od povjerenja – medijatora/ice.

Medijacija nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima, a takvih je gotovo 50% slučajeva. Ona je utemeljena na ljudskoj tradiciji rješavanja konflikata i sporova izvaninstitucionalnim nepravnim metodama.

Moderna znanost potvrdila je da se iskustvo sudjelovanja u sudskom (parničnom) postupku svrstava među najgora ljudska iskustva. Sudska tužba se smatra najtežim stupnjem iskazivanja nepovjerenja, čak izdajom, objavom rata suprotnoj strani – sve je usmjereno na suprotstavljanje, povrjeđivanje, ponižavanje, pobjeđivanje i poražavanje “protivnika.”

U medijaciji stranke sudjeluju dobrovoljno i same biraju medijatora.

Iako stranke u medijaciju dolaze svaka sa svojim viđenjem istine i uvjerenjem da će baš njihovo prevladati, medijator/ica nije osoba koja odlučuje o sporu, već strankama pomaže pronaći rješenje. Rješenje spora je trajno, a dogovoreno dobrovoljno izvršavaju.

Najveći broj sporova u medijaciji okončava se na jednom do najčešće tri sastanka koji traju najmanje po nekoliko sati. Najkraći prvi sastanak u medijaciji u HUM-u na kojem je sklopljena nagodba trajao je 1 sat i 40 min, a najduži 11 sati s kojeg stranke nisu htjele otići dok ne riješe svoj problem. I riješile su ga!

U medijaciji je moguće rješavati sve vrste konflikata i sporova između pravnih i fizičkih osoba – radne sporove, obiteljske sporove, susjedske sporove, gospodarske sporove svih vrsta i dr. Medijacijom je riješeno više stotina sporova različitih vrsta, a gotovo ni jedna stranka po okončanju medijacije nagodbom nije propustila reći: “Da sam barem za medijaciju saznao/la ranije!”

HUM broji više od 700 članova. Za provođenje medijacije i edukaciju medijatora akreditiran je od Ministarstva pravosuđa RH. Jedina je medijacijska institucija u Hrvatskoj koja se bavi isključivo medijacijom. Educirao je više tisuća polaznika čime širi pozitivan utjecaj u društvu, a to prepoznaju brojni građani, tvrtke, organizacije te državna tijela. HUM je ponosan na rad s mladima – u vrtićima, školama, fakultetima – a u njegovom sastavu djeluje izvrstan Klub mladih izmiritelja.

Posebno veseli što inicijative HUM-a predvode pretežno pravnici (suci, odvjetnici, korporativni pravnici) novog kova – moderni pravnici 21. stoljeća. Oni su prepoznali potencijal medijacije za boljitak građana i cijelog društva, ali i kao alat za promjenu negativne percepcije javnosti o pravnom sustavu i pravnoj profesiji, u pozitivnu.

U privitku je priopćenje HUM-a povodom 15 godina uspješnog djelovanja.

15 GODINA IZGRADNJE MIRA U TURBULENTNOM DRUŠTVU