fbpx
Medijacija – u zajednici2023-12-22T12:18:25+01:00

Odgovori na najčešća pitanja o medijaciji zajednici (susjedski sporovi)

1. Što je medijacija?2020-04-30T08:28:35+02:00

Medijacija (mirenje) je izvan-sudski postupak potpomognutog pregovaranja u kojem stranke uz pomoć medijatora pokušavaju postići uzajamno prihvatljivo rješenje sukoba ili spora. Riječ je o dobrovoljnom, povjerljivom, privatno i fleksibilnom postupku, jedinom postupku rješavanja konflikata i sporova koji je kreiran samo za stranke i u kojem su one najvažnije. Zato medijaciju još zovu i “umjetnošću biti čovjekom” i “pravdom s ljudskim licem”. Ona alternativa sudovima, već neuspjelim izravnim pregovorima. Medijacija nije samo način rješavanja sporova, već i način života, pa tako i suživota susjeda.

2. Što je to medijacija u zajednici?2023-12-22T12:25:13+01:00

Medijacija u zajednici u najširem obliku podrazumijeva rješavanje sukoba i sporova između građana određene društvene zajednice, kao i sporova između građana i društvene zajednice, grada ili drugog oblika lokalne samouprave. Medijacija u zajednici uključuje i susjedske sukobe koje sudionici sukoba ne mogu riješiti sami. Brojna već i najmanja neslaganja među njima, prečesto izmaknu kontroli, eskaliraju i šire se te pretvore u prave sukobe ponekad s ozbiljnim i dugotrajnim posljedicama. Sukobi koji se ne preveniraju i ne rješavaju pravovremeno i kvalitetno, veoma nepovoljno utječu na kvalitetu života pojedinca, obitelji i zajednice u kojoj žive. Posebno je važno kod građana u zajednici osvijesti da sudovi ne bi smjeli biti prva opcija u rješavanju sporova te da svatko od njih i više nego što u to sami vjeruju, posjeduje iznimne sposobnosti za pretvaranje suprotstavljanja u suradnju te spora u njegovo rješenje.

3. Tko je medijator?2023-12-22T12:25:00+01:00

Medijator je treća neutralna osoba obučena o znanjima o sukobima, komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama. Medijator pomaže strankama doći do rješenja spora, obnoviti prekinutu komunikaciju, vratiti izgubljeno povjerenje, suprotstavljanje zamijeniti suradnjom, pojasniti nejasno, složeno učiniti jednostavnim, unijeti objektivne elemente u subjektivna stajališta, pomoći im otkriti stvarne interese koji se kriju iza spora te njihove emocije učiniti dobrodošlim. Medijatori personaliziraju i HUManiziraju sporenje.

Pregovori se smatraju najboljim načinom da dobijete od druge strane ono što vam treba. Ljudi pregovaraju je u pregovorima postižu bolja rješenja nego bez njih. Ljudi koriste medijaciju zato jer u medijaciji postižu bolja rješenja nego u izravnim pregovorima. Medijacija se smatra unaprijeđenim i potpomognuti pregovaranjem. Medijator pregovorima dodaje ključnu novu vrijednost do koje stranke nisu uspjele doći samostalno.

4. Zašto izabrati medijaciju?2023-12-22T12:24:48+01:00

U sporu s drugom stranom dopustili ste da sukob toliko eskalira da više niste u stanju s njom komunicirati, čak što više, to i ne želite. Krivite drugu stranu za nastanak spora, uznemireni ste i frustrirani. Osjećate se nemoćno, jer mislite da se u tom pogledu ništa više ne da učiniti. I pored toga, želite rješenje spora i želite vratiti svoj mir.

Želite li brzo rješenje spora?

Želite li imati kontrolu nad postupkom i njegovim rezultatom?

Želite li konačno dobiti priliku da vas netko doista čuje i sluša? Želite li priliku ispričati svoju stranu priče i sve što je baš vama važno?

Želite li konačno da vas se kao stranku u sporu tretira kao najvažniju osobu na svijetu? Želite li rješenje spora koje vam nitko treći neće nametnuti?

Želite li brzo i ekonomično rješenje s kojim će svi sudionici mirenja biti zadovoljni? Želite li konačno mir sa sobom i sa svojim susjedom?

Ako je vaš odgovor na bilo koje od ovih pitanja pozitivan, izaberite medijaciju!

HUM će vam pomoći riješiti spor i po potrebi prethodno kontaktirati drugu stranu s kojom trenutno niste u stanju komunicirati.

5. Koje su još prednosti medijacije u zajednici?2023-12-22T12:24:32+01:00
 • mogućnost rješavanja sporova koji često ne dobivaju priliku biti rješavani, jer stranke rješavanje sudskim putem ne žele ili ga sebi ne mogu priuštiti
 • brzina rješavanja sporova (mnoge medijacije završavaju već na prvom sastanku)
 • zakazivanje sastanaka u vrijeme koje odgovara strankama
 • mogućnost izbora medijatora
 • niski, jednokratni i podijeljeni
 • ugodno i sigurno, ne prijeteće okruženje
 • otvorena i slobodna komunikacija
 • raspravljanja o pitanjima koja su strankama relevantna
 • popravljanje i očuvanje privremeno poremećenog odnosa
 • postizanje vlastitog rješenja spora (nitko strankama ne nameće rješenje)
 • nagodba u mirenju ima značaj ovršne isprave
 • medijacija je lišena strogih i nerazumljivih postupovnih pravila
 • u medijaciji se koristi svima razumljivi jezik
 • u medijaciji se ne izvode se dokazi, ne saslušavaju svjedoci i ne vode zapisnici
 • sva komunikacija se odvija brzo, neposredno te telefonskim, elektroničkim ili video online
 • medijacija je konačna i stranke konačno nalaze svoj mir

Medijacija omogućuje strankama izravno uključenje u vlastite sporove, njihovu aktivnu ulogu tijekom postupka i tijekom odlučivanja o sadržaju nagodbe. Omogućuje im međusobni odnos s poštovanjem, slušanjem, razumijevanjem i stavlja ih u centralni položaj u postupku. Stranke su jedini vlasnici spora i upravo zato one najbolje znaju i uzroke nastanka spora i najbolja rješenja za njegovo okončanje.

Medijacijom se uvećava pristup stranaka pravdi, zato jer u njih imaju priliku skrojiti vlastitu pravdu po njihovoj mjeri, u pitanjima koja su samo njima važna, ne čekajući da o njihovoj sudbini odlučuje netko treći.

6. Kako mi medijacija može pomoći?2023-12-22T12:24:10+01:00

Medijacija vam omogućuje konačno isključiti tenzije, frustraciju, osjećaj bespomoćnosti, razočaranosti, ljutnje i nezadovoljstva koje osjećate već zbog same činjenice što ste s nekim u sukobu i što vam se čini da se u tom pogledu ne da ništa učiniti. Medijacija i medijator vam pružaju velike izglede da nađete kreativna rješenja vašeg spora o kojima početno niste ni slutili. Ona vam može omogućiti da opet imate dobre ili korektne odnose s vašim susjedima koje srećete svakog dana. Medijacija i rješenje spora vam može omogućiti mir i miran san.

Prihvatite mogućnost da vama je pomoć potrebna i da je možete dobiti.

7. Još neke karakteristike medijacije u zajednici2023-12-22T12:15:55+01:00
 • postotak nagodbi u medijaciji je preko 80%
 • stranke u medijaciji iskazuju iznimno zadovoljstvo (88%)
 • nagodba automatski utječe na pozitivnu promjenu ponašanja stranaka (79%)
 • medijacijom se može na vrijeme prevenirati konflikt ili spor prije nego što eskalira
 • medijacijom se uvećava zadovoljstvo sa životom u zajednici i vjera u ljude
 • programi edukcije građana o medijaciji mogu unaprijediti kvalitetu života
8. Koje su to vrste sporova u zajednici (susjedski sporovi) koji se mogu rješavati medijacijom?2023-12-22T12:15:44+01:00

Medijacija obuhvaća raznovrsne sukobe i sporove između građana (posebno susjeda) i između građana i grada i njegovih tijela i službi.

Susjedski sporovi

 • suvlasnički problemi (sporovi vezani uz korištenje zajedničkih prostorija; potkrovlja, drvarnice, sušionice rublja i dr.)
 • obiteljski problemi
 • sporovi između zakupodavca i zakupoprimca
 • prijetnje, svađe, netrpeljivost susjeda
 • sporovi među mladima
 • sporovi između mlađih i starijih
 • održavanje i čistoća na suvlasničkim dijelovima zgrade
 • ekološki problemi
 • problem buke
 • problem držanja kućnih ljubimaca
 • problem pristupnih putova i parkinga
 • problemi vezani uz razne ograde, međe, biljke
 • oštećenje tuđe stvari
  i dr.

Sporovi između građana i tijela lokalne samouprave

 • naplata komunalne naknade
 • naplata grijanja, plina, vode, odvoza smeća
 • sporovi oko vlasništva nekretnina
 • gradnja, nadogradnja ili adaptacija objekata
 • naplata zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada
 • nenamjensko korištenje poslovnog prostora
 • prestanak ugovora, iseljenje iz poslovnog prostora
 • naplate naknade za korištenje istaknutih natpisa
9. Gdje se odvijaju postupci medijacije?2023-12-22T12:15:35+01:00

Medijacije se provode HUM-u, Zagreb, Teslina 1/I u vrijeme koje vama najviše odgovara. HUM provodi medijaciju i online, iz udobnosti i sigurnosti vaših domova i ureda.

10. Tko su medijatori na Listi HUM-a?2023-12-22T12:15:25+01:00

Na HUM-ovoj Listi nalaze se ponajbolji i najiskusniji medijatori u Hrvatskoj, a neki do njih imaju i visoku međunarodnu reputaciju. Premda među njima prednjače pravnici, suci, odvjetnici, korporativni pravnici, međutim medijacija nije rezervirana za pravnu struku. Na listi se nalaze medijatori različitih profesija, izvrsni kako u svom poslu tako i u medijaciji. Stranke mogu same odabrati osobu medijatora, a u tome im može pomoći osoblje HUM-a.

11. Koliki su troškovi medijacije?2023-12-22T12:15:17+01:00

Troškovi medijacije su određeni Troškovnikom kojeg možete pronaći na ovoj web stranici u kategoriji Usluge, Medijacija. Troškovnik previđa tri mogućnosti: medijacija bez naknade za potrebite, troškove prema vrijednosti spora i za posebne slučajeve prema dogovoru s medijatorom.

12. Kako se pokreće postupak medijacije?2023-12-22T12:15:05+01:00

Medijacija možete započeti bez obzira na to jeste li već u parnici ili ne, što ranije to bolje.

Medijacija započinje suglasnim prijedlogom stranaka. Ne postoje nerješivi konflikti i sporovi, već samo oni koji se ne rješavaju.

Go to Top