HUM članovi

Zašto postati članom HUM-a?

HUM je osnovan 2003. od male i hrabre skupine entuzijasta koji su prepoznali mirenje (medijaciju) kao novinu u svijetu preveniranja i rješavanja sukoba i sporova svih vrsta primjenjivu u svim sferama društvenog života, od vrtića do međudržavnih odnosa. Oni si imali privilegij među prvima prepoznati mirenje/medijaciju kao nadu za bolji život i za bolje društvo. Njihov trud i upornost kulminirali su 30. ožujka 2010. kada je Ministarstvo pravosuđa RH HUM utvrdilo akreditiranom institucijom za medijaciju i edukaciju medijatora.

Od tada do današnjih dana HUM-u se pridružio veliki broj novih članova (preko 700). HUM među svojim članovima okuplja ljude jedinstvenih osobnosti, otvorene i slobodnih pogleda na život i na različitost, altruiste, vječne optimiste i osobe koje dijalogu i suradnji daju uvijek prednost pred sukobom i suprotstavljanjem koje je najčešće beskorisno u svakodnevnom životu. Članovi HUM-a prepoznali su medijaciju prije svega kao izvrstan alat za popravljanje vlastitih osobnosti, a potom svih njihovih odnosa te konačno cijelog društva.
Kako bi medijacija postala svakodnevnica za sve veći broji fizičkih i pravnih osoba, treba je ne samo podržavati i promovirati, već i živjeti. Uz medijacijske pristupe, znanja i vještine svatko od nas postaje boljim čovjekom i boljim profesionalcem, a naše društvo boljim mjestom za življenje. Rezultati tih napora već su vidljivi, mi ih osjećamo i ne želimo na tome stati.

Pred nama je još puno posla. Želimo medijaciju dovesti u sve pore društvenog života ne bi li nakon neuspjelih izravnih pregovora, postala primarnim načinom preveniranja i rješavanja sporova svih vrsta. Medijacija postaje sastavni i komplementarni dio tradicionalnog sustava rješavanja sporova. Ona strankama pruža mogućnost za aktivno sudjelovanje u njihovom sporu, daje im priliku ispričati sve ono što je njima važno, osigurava im punu kontrolu i nad postupkom i nad njegovim rezultatom, omogućuje im odlučivati samostalno o vlastitim životima i problemima i što je ne manje važno, osigurava pravo na izbor jedne između više mogućnosti rješavanja njihovog spora. Takva mogućnost im je do sada najčešće bila uskraćena inercijskim odabirom sudova i parničnog postupka kao jedine i najbolje opcije.

Naš cilj je promovirati medijaciju kao samostalnu i neovisnu profesiju. Radovati će nas ako i vi prepoznati poriv u sebi da nam se pridružite i date svoj osobni doprinos na zajedničkom putu!

Ovisno o kategoriji članstva u HUM-u, stječete pravo na: 

 • obaviještenost o svim relevantnim događajima iz svijeta medijacije
 • dostupnost svih oblika edukacije o medijaciji i srodnim znanjima i vještinama pod povlaštenim uvjetima
 • uključenje u Listu medijatora uz uvjete propisane Statutom HUM-a
 • promatranje medijacija
 • sudjelovanje u medijacijama u svrhu rješavanja osobnih sporova pod povlaštenim uvjetima
 • odlučivanje na skupštini udruge
 • informaciju i odgovore svake vrste vezane uz medijaciju i druge HUM-ove usluge
 • sudjelovanje u raznovrsnim aktivnostima i akcijama pripremljenim isključivo za članove
 • osobno iznošenje svojih promišljanja i prijedloga u našem jedinstvenom forumu – Klubu medijatora
 • sudjelovanje u konferencijama koje organizira HUM po povlaštenim uvjetima
 • sudjelovanje u naplatnim webinarima po povlaštenim uvjetima
 • dužnost da nam prema vašim sklonostima pomognete u radu HUM-a

Javite nam se, posjetite nas, posjetite događanja koja organiziramo i sami se uvjerite u našu priču koja ŽIVI!

 

Kako postati članom HUM-a?

Članovi HUM-a mogu biti fizičke i pravne osobe. Na našoj web stranici u rubrici Članstvo, Pristupnica, možete naći elektronsku formu obrasca za pristupanje HUM-u. Nakon popunjavanja obrasca, dovoljno je kliknuti na dugme “send” (pošalji) i mi ćemo automatski zaprimiti vašu pristupnicu te Vam se povratno javiti. 

Kategorije članstava u HUM-u su sljedeće: 

 1. Redovni član:

  – je fizička osoba koja redovno plaća godišnju članarinu i ima certifikat o osnovnoj obuci za medijatore u trajanju od najmanje četrdeset sati ili potvrdu o osnovnoj obuci za medijatore u trajanju od najmanje četrdeset sati uz položen ispit, te je voljna trajno se educirati, obučavati i usavršavati.

  Redovni članovi Udruge imaju pravo:

  – sudjelovati u aktivnostima koje organizira Udruga

  – sudjelovati u radu Skupštine i imaju pravo glasa kod odlučivanja na Skupštini

  – birati i biti birani u tijela Udruge

  – pravo na prednost pristupa svim posebnim obukama, edukacijama i radionicama druge vrste koje se organiziraju bez naknade

  – pravo na pristup edukacijskim, promotivnim ili drugim obavijestima vezanim uz medijaciju, edukacije te o aktivnostima i poslovanju udruge

  – sudjelovati u medijacijama u svojstvu promatrača medijacije

  – prijedlozima i sugestijama pridonositi uspješnom obavljanju aktivnosti i programa Udruge

  – istupiti iz članstva Udruge.

 2. Premium član:

  – je fizička osoba koja plaća godišnju članarinu za premium članove i posjeduje certifikat o osnovnoj obuci za medijatore u trajanju od najmanje četrdeset sati ili potvrdu o završenoj osnovnoj obuci za medijatore u trajanju od najmanje četrdeset sati i položen ispit za medijatore, te je voljna trajno se educirati, obučavati i usavršavati.
  – udovoljava uvjetima za uvrštenje na Listu medijatora HUM-a
  – prihvaća Kodeks medijatora, Pravilnik o medijaciji HUM-a i dijeli vrijednosti Udruge

  Premium član Udruge ima pravo:

  – sudjelovati u aktivnostima koje organizira Udruga

  – sudjelovati u radu Skupštine i imaju pravo glasa kod odlučivanja na Skupštini

  – birati i biti birani u tijela Udruge

  – pravo prednosti na sudjelovanju na svim posebnim obukama i edukacijama i radionicama druge vrste koje se organiziraju bez naknade

  – dobivati edukacijske, promotivne ili druge obavijesti vezane uz medijaciju općenito te o aktivnostima i poslovanju udruge

  – sudjelovati u medijacijama u svojstvu promatrača medijacije

  – na uvrštenje na Listu medijatora Udruge prema uvjetima propisanim Statutom

  – isticanje na Listi medijatora

  – sudjelovati u medijacijama u svojstvu medijatora i/ili komedijatora prema raspoloživim mogućnostima pod uvjetom da je uvršten u Listu medijatora Udruge

  – provoditi informativne sastanke sa zainteresiranim osobama

  – pravo na korištenje e-mail adrese: ime.prezime@medijacija.hr

  – pravo na jednu medijaciju bez naknade za potrebe rješavanja osobnog konflikta

  – pravo na 10% popusta za naplatne edukacije (dodatne i specijalizirane obuke, konferencije)

  – prijedlozima i sugestijama pridonositi uspješnom obavljanju aktivnosti i programa Udruge

  – istupiti iz članstva Udruge.

 3. Partner član:

  – je pravna osoba koja je iskazala interes za članstvom u Udruzi i plaća godišnju članarinu za članove partnere

  Partner član ima pravo:

  – zaprimati edukacijske, promotivne ili druge obavijesti vezane uz medijaciju općenito te o aktivnostima i poslovanju Udruge

  – na dvije medijacije godišnje bez naknade te popust na svaku daljnju medijaciju u iznosu od 10% od ukupnih troškova medijacije

  – pravo na jednu besplatnu in-house edukaciju godišnje u trajanju do 4 sata

  – pravo na pristup edukativnim materijalima

  – prijedlozima i sugestijama pridonositi uspješnom obavljanju aktivnosti i programa Udruge

  – istupiti iz članstva Udruge.

 4. Počasni član:

  – može postati domaća ili inozemna fizička ili pravna osoba.

  – predstavlja priznanje za rad i/ili doprinos u radu i drugim aktivnostima Udruge te promociji medijacije u zemlji i/ili inozemstvu.plaća godišnju članarinu za tekuću godinu za članove partnere

  – mogu postati i fizičke i pravne osobe koje svojim ugledom i reputacijom doprinose promicanju i ugledu Udruge.

  – ne potpisuju pristupnicu i ne plaćaju upisninu i članarinu.

  – nemaju posebnih prava u Udruzi.

Cijene godišnjih članstava su:

 • redovno članstvo ……………………………………………………………. 40,00 EUR
 • premium članstvo ………………………………………………………… 100,00 EUR
 • partner članstvo ………………………………………………………… 1.000,00 EUR

Članarina vrijedi za jednu kalendarsku godinu, odnosno od dana uplate do 31. prosinca 2024. godine.

Članovi koji se prvi put pridružuju Udruzi, plaćaju i upisninu u iznosu od 8,00 EUR (fizičke osobe) te 16,00 EUR (pravne osobe).
Upisnina se uplaćuje jednokratno, a članarine svake godine. 

Upisnina i članarina uplaćuju se na račun Hrvatske udruge za medijaciju IBAN HR64 2340 0091 1101 2973 9, kod Privredne banke d.d. Zagreb, model: ostaviti prazno, poziv na broj: OIB uplatitelja.

Nakon uplate odgovarajuće članarine, molimo vas dostavite nam primjerak uplatnice na način koji ocijenite prikladnim.

Pristupom HUM-u svi njeni članovi obvezuju se da će poštivati odredbe Statuta i Etičkog kodeksa HUM-a.

 

PRISTUPNICA FIZIČKE OSOBE
PRISTUPNICA PRAVNE OSOBE

Počasni članovi

prof. MIRJANA KRIZMANIĆ, Zagreb, Hrvatska
Počasna članica HUM-u postala je 5. prosinca 2011., nakon što je u Klubu medijatora održala predavanje u našoj prepunoj dvorani pod nazivom “Prihvaćanje različitosti kao vrijednost.”

NICHOLAS GOULD, London, Velika Britanija
Počasni član HUM-a postao je 5. ožujka 2012. kada je Klubu medijatora održao predavanje pod nazivom “Mediation of Construction Disputes”.

JEREMY LACK, Ženeva, Švicarska
Počasni član HUM-a postao je 2. travnja 2012. kada je Klubu medijatora održao predavanje održao predavanje pod nazivom “Neurobiologija konflikta i pregovora.”

JAMES E. McGUIRE, James McGuire, JAMS, Boston, mediator and arbitrator
Počasni član HUM-a postao je 4. lipnja 2012., kada je održao predavanje pod nazivom “Risks Analysis in Dispute Resolution”.
James E. McQuire, JAMS, održao je predavanje u Klubu medijatora i 11. prosinca 2012. zajedno s Davidom H. Burtom – “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa AmCham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

DAVID H. BURT, Wilmington, Delaware, USA
Počasni član HUM-a postao je 11. prosinca 2012. kada je u Klubu medijatora zajedno s Jamesom E. McQuireom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate.” 

DAVOR BABIĆ, prof. dr. sc., Pravni fakultet u Zagrebu
Počasni je član HUM-a postao je nakon što je u Klubu medijatora održao predavanje pod nazivom “Mirenje i arbitražni postupak”

SPENCER HILLIARD, barrister, medijator, Londonn, Velika Britanija
Počasni član HUM-a postao je 3. listopada 2011. kada je u Klubu medijatora održao predavanje pod nazivom „Marketing mediation.“

PAUL RANDOLPH, barrister, medijator, London
Počasni član HUM-a postao je 3. listopada 2011. kada je u Klubu medijatora održao predvanje pod nazivom „Marketing Mediation.“
Kada proizvođač ne uspijeva prodati proizvod za koji se zna da je izvrstan, pita se: “Zašto je tome tako?” Razuman zaključak upućuje na činjenicu da se taj proizvod propagira i prodaje na pogrešan način. Jednako pitanje i odgovor mogu se postaviti i dati i u odnosu na medijaciju. Analizirani su neki od razloga zbog kojih se medijacija ne prodaje uspješnije. Također su preporučeni neki od načina na koji promocija medijacije može biti poboljšana.

IAN DANIELS, Ian Daniels, partner Ashford Solicitors
U Klubu medijatora održao je predavanje pod nazivom “Evaluative Mediation – a step too far or not far enough?”
O prednostima i nedostacima evaluacijske medijacije i njenoj usporedbi s tradicionalnom facilitacijskom medijacijom. Koji su to okidači koji vode prema sklapanju nagodbe i kako na najbolji način zadovoljiti potrebe stranaka u sporu? Kako medijacijski postupak prilagoditi vrsti i vrijednosti spora?

MICHAEL LIND, Michael Lind , chairman at Law Strategy, Law, partner at Legal Video Network, managing Director at Monkton Elm Garden Centre and owner at Mike Lind Consultancy
U Klubu medijatora je održao predavanje pod nazivom “Mandatory Mediation- does it aid or hinder the growth of mediation”

JOHN A. KOEPPEL, ambassador FSRI – Foundation for sustainable Rule of Law intiatives, a trial lawyer, and mediator

VICTOR SCHACHTER, predsjednik FSRI, President of Foundation of sustainable Rule of Law intiatives – FSRI, former attorney at law and mediator

ARTHUR TROSSEN, medijator, Alterkirchen, Njemačka, predsjednik udruge Integrierte

ALAN UZELAC, prof. dr.sc.. Pravni fakultet u Zagrebu,
Počasni član je postao 15. listopada 2015., tijekom Tjedna mirenja, na Svjetski dan rješavanja sukoba („World Conflict Resolution Day“)

GERT NILSSON, medijator, Stockholm, Švedska
Počasni član HUM.a je postao 20. listopada 2017. tijekom Tjedna mirenja, kada je u Klubu medijatora održao predavanje pod nazivom Chalanges of co-mediation.

ANĐA MARIĆ, pjevačica, spisateljica, motivatorica i coach. Počasna članica postala 18. listopada 2023. tijekom Tjedna medijacije, kada je održala predavanje Za sukob je potrebno dvoje. 

GORDANA RISTIN, medijatorica i podpredsjednica Društva mediatorjev Slovenije. Počasna članica postala je 19. listopada 2023. tijekom Tjedna medijacije, kada je na svečanom obilježavanju Svjetskog dana rješavanja sukoba i 20 godina postojanja HUM-a održala svečani uvodni govor.

BLAŽO NEDIĆ, međunarodni medijator, Srbija. Počasni član postao je 19. listopada 2023. tijekom Tjedna medijacije, kada je na svečanom obilježavanju Svjetskog dana rješavanja sukoba i 20 godina postojanja HUM-a održao svečani uvodni govor.