HUMmedijacija

Što je medijacija i zašto je odabrati?

medijacija (mediation, od lat. riječi „mediare“ – posredovanje; biti u sredini)

Medijacija je pregovaranje uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka.

Stranke nakon neuspjelih pregovora pomisle da su baš sve učinile i da se više ništa ne da učiniti. Ako im je važno tada pomisle da im kao jedina mogućnost preostala međusobna pravna bitka, pravni postupak, bilo sudski – parnica bilo arbitražni. Najčešće je to pogrešno uvjerenje. Istraživanja potvrđuju da najmanje pedeset posto pregovora završava s neuspjehom. Neuspjeh pregovora je pravi trenutak za medijaciju i medijatora/icu. Zato medijacija nije alternativa sudovima ili parnici, već neuspjelim pregovorima. Medijacija je napredna verzija pregovora – tzv. potpomognuto pregovaranje.

Izravni pregovori

Medijacija

Zašto pregovorima dodavati medijaciju?

Medijacija neuspjelim pregovorima dodaje:

• prisutnost treće osobe od povjerenja
• strukturu i vodstvo u pregovorima
• ljudskost i dostojanstvo
• fer, jednak i pravičan postupak
• sigurno ozračje za komunikaciju i za teške razgovore
• atmosferu međusobnog uvažavanja
• razumljivi (poslovni) jezik
• raspravu o interesima umjesto o pravnim pozicijama
• usmjerenost na sadašnjost i budućnost, umjesto na prošlost
• fokusiranje na zajednički problem umjesto na osobe u sporu
• vrača strankama i vlasništvo i kontrolu nad sporom

Zašto pregovorima dodavati medijatora?

Kako medijator može pomoći strankama u sporu?

• prirodnim autoritetom
• izgradnjom povjerenja
• održava stranke za „stolom” i obnavlja prekinutu komunikaciju
• humanizira i personalizira poremećeni odnos
• osnažuje svijest stranaka o sposobnosti suočavanja s problemom i o sposobnosti njegovog rješavanja
• unosi novu objektivnu perspektivu u subjektivna stajališta stranaka
• pomože strankama „gledati izvan kutije” i usmjeriti se na poslovna rješenja
• pojašnjava nejasno
• upravlja pregovorima i utvrđuje prioritete
• pomaže strankama suprotstavljanje zamijeniti suradnjom
• educira stranke o tome kako komunicirati i pregovarati
• unosi mir, nadu i optimizam među stranke i ohrabruje ih
• pomaže generirati opcije usmjerene na rješenje
• pomaže otkloniti zastoje u pregovorima
• strpljiv je i uporan
• medijator posljednji odustaje od spora

Medijator pomaže strankama u rušiti jednu po jednu, sve prepreke koje postoje u sporu (konfliktu) između njih s ciljem pronalaženja najboljeg rješenja i trajnog okončanja spora.


Medijatori strankama pomažu uspostaviti konfliktom prekinutu komunikaciju, iznijeti slobodno svoju stranu priče, omogućiti im da se međusobno slušaju, čuju i razumiju. Kroz mogućnost iznošenja upravo onoga što je njima osobno važno te kroz međusobno razumijevanje razloga njihovih suprotnih gledišta o predmetu spora, stranke su u prilici u medijaciji svoje razlike približiti i postići rješenje spora te sklopiti nagodbu od zajedničkog interesa. Medijatori pomažu strankama u iznalaženju rješenja i sklapanju nagodbe. Zato se medijacija još naziva potpomognutim pregovaranjem.

Medijatori su osobe koje uz ljudske kvalitete imaju i dodatna znanja i vještine te poznaju tehnike komunikacije, pregovaranja, medijacije i upravljanja konfliktima. Oni svoje djelovanje temelje na povjerenju kojeg kod stranaka grade od prvog kontakta s njima.

Uvjerljivo najveći broj medijacija završava s nagodbom. U 2019. više od 80%, a od toga čak 50% njih završeno je na prvom i jedinom sastanku. U toj godini medijacije u HUM-u su završavale nagodbom prosječno nakon 2,2 medijacijska sastanka ili prosječno nakon oko 5 sati. U HUM-ovoj praksi računajući trajanje medijacijskih sastanaka najkraća medijacija trajala je 1 sat i 40 minuta, a najduža medijacija završena u jednom danu trajala je 11 sati.

Medijacijski sastanci u složenim predmetima mogu trajati dva do tri puna dana. U HUM-ovoj praksi određeni manji broj medijacija trajao je 5 do 8 medijacijskih sastanaka do sklapanja nagodbe – obično je riječ obiteljskim sporovima u kojima su stranke nabijene snažnim emocijama. Od podnošenja prijedloga za medijaciju do sklapanja nagodbe u medijacijama u HUM-u prosječno prođe 29 dana.

Prednosti medijacije

• medijacija je dobrovoljan i jednostavan postupak
• medijacija je povjerljiv postupak (uklonjen je rizik od neželjenih otkrića iz odnosa između stranaka: poslovna tajna, zaštita osobne i poslovne reputacije i dr.),
• u medijaciji su stranke gospodari vlastitog spora
• u medijaciji stranke iznose svoju stranu priče, ono što je njima važno
• u medijaciji pravno relevantno nije presudno
• u medijaciji vlada ozračje međusobnog uvažavanja i poštovanja
• u medijaciji stranke slušaju, čuju i razumiju jedna drugu
• u medijaciji stranke slobodno i aktivno sudjeluju
• stranke imaju kontrolu nad tijekom postupka i mogu ga okončati u svakom trenutku
• stranke suglasno biraju osobu medijatora i mogu je u svako doba zamijeniti
• stranke u potpunosti kontroliraju sadržaj nagodbe – o njihovom sporu ne odlučuje nitko osim njih
• postignutom nagodbom nitko se ne proglašava pobjednikom, odnosno gubitnikom
• u medijaciji se neproduktivno suprotstavljanje zamjenjuje produktivnom suradnjom
• u medijaciji su emocije stranaka dobrodošle
• u medijaciji stranke obnavljaju komunikaciju i odnos te ga zadržavaju u budućnosti
• medijacija poništava uzroke i posljedice sporenja
• u medijaciji se utvrđuju interesi stranaka, a ne njihovo pravo
• u medijaciji se postiže obostrano zadovoljstvo zajedničkim rješenjem
• za rješenje spora u medijaciji potrebno je mnogo manje vremena (najčešće se okončava na prvom sastanku ili najviše na nekoliko njih)
• troškovi medijacije su u pravilu jednokratni, znatno niži i podijeljeni
• medijacija omogućuje mnoge kreativne mogućnosti za rješenje spora (sudska odluka pruža samo jednu uobičajenu soluciju)
• u medijaciji je isključena nesigurnost u pogledu prava i činjenica
• u medijaciji je isključen rizik nepovoljne sudske odluke
• nagodba od zajedničkog interesa ne daje strankama povoda za njeno osporavanje
• nagodbu u mirenju stranke dobrovoljno i u dogovorenom roku izvršavaju
• nagodba sklopljena u postupku medijacije opskrbljena klauzulom je ovršna isprave
konačnost (s nagodbom u medijaciji su stranke posebne zadovoljne je ona isključuje mogućnost beskonačnih žalbi te dugotrajne i nesigurne ovrhe)
medijacija vraća MIR strankama.

Svi navedeni razlozi svojom brojnošću i snagom argumentacije, jasno ukazuju na značajne prednosti medijacije u odnosu na druge načine rješavanja sporova.

U medijaciji stranke uz pomoć svojih punomoćnika i medijatora dolaze do zajedničkog i vlastitog rješenja spora i time ujedno do vlastite pravde – kreiranjem vlastitih pravila koji vrijede samo za njih, mimo njima nepoznatih i kompliciranih procedura.

I ne brinite, svim strankama koje eventualno ne sklope nagodbu u medijaciji (što je rijetkost), uvijek ostaju na raspolaganju sudski parnični ili arbitražni postupak kao alternativna rješenja.

Medijacija započinje sa suglasnim prijedlogom stranaka.

Više o medijaciji možete saznati ako na našoj web stranici pronađete – Najčešća pitanja o medijaciji općenito.


Predložite medijaciju