HUM – LISTA MEDIJATORA/ICA

 1. Anić Ruđer, odvjetnik, Zagreb
 2. Antić Ivan, dipl.iur., Zagreb
 3. Antonić Anja, računovodstvena referentica, Zagreb
 4. Babić Danijela, mag.iur., odvjetnička vježbenica, Zagreb
 5. dr. sc. Balog Antal, prof. struč. stud. Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Osijek
 6. Barać Lucija, mag.iur., pravnica, Split
 7. dr. sc. Bilić Vanja, Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb
 8. Bitunjac Alida, mag.iur., u mirovini, Zagreb
 9. Bobić Jerislav, CTO, ONMisn, Zagreb
 10. dr. sc. Brozović Juraj, asistent na Pravnom fakultetu, Zagreb
 11. Ćupurdija Milorad, profesor prava v.š., Veleučilište Baltazar u Zaprešiću, Donji Miholjac
 12. Dapas Maja, odvjetnica, Rovinj
 13. Dolgoš -Kos Tamara, odvjetnica, dipl. iur., Zagreb
 14. dr. sc. Dukić Predrag, strojarstvo, Zagreb
 15. Erent Ondrušek Antonia, odnosi s javnošću, Zagreb
 16. Ervaćanin Ivana, dipl. iur., zastupnica za žigove i patente, ZMP IP d.o.o., Zagreb 
 17. Ferić Ivor, fotograf, Zagreb
 18. Fugaj Suzana, mag. iur., sveučilišna specijalistica za ljudska prava, HUM, Zagreb
 19. Gradišek Ana, sutkinja Županijskog suda, Zagreb
 20. Grahovac Domagoj, mag. iur., odvjetnički vježbenik, Zagreb
 21. Grantverger Ejla, mag. iur., Erste Asset Management d.o.o. (EAM)
 22. Gogić Kristina, mag.iur., savjetnica pučke pravobraniteljice, Zagreb
 23. Harjač Monika, nastavnica u školi, Zagreb
 24. Jesih Gabrijela, viša stručna savjetnica Hrvatskog zavoda za norme, Zagreb
 25. Jurišić Nataša, nastavnica suvremenog plesa, Zagreb
 26. Kelečić Vesna, dipl. iur., javna bilježnica, Zagreb
 27. Klepac Mustać Irena, odvjetnica, Rijeka
 28. Knežević Dragan, poslovni coach i trener, Alter Ars doo, Zagreb
 29. Korov Dragana, mag. iur., viša upravna savjetnica, Zagreb
 30. Kovač Vinko, mag. hist.; mag. educ. philol. russ., HUM, Zagreb
 31. mr. sc. Krizmanić Pavić Marta, dipl. iur., INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
 32. Lukšić Acinger Lea, odvjetnica, Rijeka
 33. Major Daria, pravnica, Voditeljica službe za pravne i kadrovske poslove Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Zagreb
 34. Marijan Aida, dipl. iur., u mirovini, Zagreb
 35. Milovanović Romana, učiteljica, Karlovac
 36. Mintas Kos Ivana, dipl. iur., Zagreb
 37. Mlađenović Maja, Specijalizirani andragog, Poslovni savjetnik za krizni menadžement i razvojne procese, Zagreb.
 38. Mučnjak Marin, bacc. oec., konzultant, Zagreb
 39. Mužar-Kos Monika, učiteljica razredne nastave, Podgorač
 40. Nimkijević Kristina, odvjetnica, Zagreb
 41. Osmančević Šoštarić Marina, odvjetnica, Rovinj
 42. Panjan Mirna, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagreb
 43. Petrić Petar, odvjetnik, Zagreb
 44. Praljak Maja, sutkinja Trgovačkog suda, Zagreb
 45. Pribičević-Gelb Dušanka, dipl. politolog, u mirovini, Zagreb
 46. Prpić Asja, dipl. sociolog, PENTA d.o.o., Zagreb
 47. Radulović Mihaela, odvjetnica, Opatija
 48. Rajić Dubravka, odvjetnica, dipl. iur., Zagreb
 49. mr. sc. Rašan-Križanac Marija, srednjoškolska profesorica i ravnateljica srednje škole, u mirovini, Zagreb
 50. Sabioncello Andrijanić Iva, lektorica, prof komp. knjiž. i kroatistike, Zagreb
 51. Samardžić Jasnima, diplomirana pravnica, voditeljica općih poslova Arheološkog muzeja, Split
 52. Smital Hrvoje, sudac Općinskog suda, Vinkovci
 53. Szabo Marko, mag. iur., odvjetnički vježbenik, Zagreb
 54. dr. sc. Šimac Srđan, sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, predsjednik HUM-a, Zagreb
 55. Škrobonja Velimira, odvjetnica, Rijeka
 56. Štimac Siniša, odvjetnik, dipl. iur., Split
 57. Tafra Sanja, odvjetnica, dipl. iur., Zagreb
 58. Topolovac Mlinarić Vanja, mag.polit.soc., Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Zagreb
 59. Verović Josipa, mag.iur., odvjetnička vježbenica, Zagreb
 60. Vidović Iva, mag.iur.,  stručna savjetnica, VURA, Vukovar
 61. dr. sc. Vukmir Mladen, odvjetnik, Zagreb
 62. Zečić Wendy, viša savjetnica, stručna služba GSGZ, Zagreb
 63. Zrinščak Luka, viši pravni zastupnik, Croatia osiguranje d.d., Zagreb
 64. Zrnčić Mirjana, dipl. iur., u mirovini, Zagreb

Lista je ažurirana s danom 03. listopada 2023.

Lista medijatora sastavljena je od aktivnih članova HUM-a – medijatora koji se permanentno usavršavaju i koji svakodobno udovoljavaju uvjetima za upis u Registar izmiritelja koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a).

Kodeks medijatora