HUM – LISTA MEDIJATORA/ICA

 1. Anić Ruđer, odvjetnik, Zagreb
 2. Antić Ivan, dipl.iur., Hrvatska pošta d.d., Zagreb
 3. dr. sc. Bilić Vanja, Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb
 4. Bobić Jerislav, CTO, ONMisn, Zagreb
 5. dr. sc. Brozović Juraj, asistent na Pravnom fakultetu, Zagreb
 6. Dolgoš -Kos Tamara, odvjetnica, dipl. iur., Zagreb
 7. dr. sc. Dukić Predrag, strojarstvo, Zagreb
 8. Fugaj Suzana, mag. iur., sveučilišna specijalistica za ljudska prava, HUM, Zagreb
 9. Gradišek Ana, sutkinja Županijskog suda, Zagreb
 10. Grantverger Ejla, mag. iur., Privredna banka Zagreb
 11. Gogić Kristina, mag.iur., savjetnica pučke pravobraniteljice, Zagreb
 12. Jurišić Nataša, nastavnica suvremenog plesa, Zagreb
 13. Korov, Dragana, mag. iur., viša upravna savjetnica, Zagreb
 14. Kovač Vinko, mag. hist.; mag. educ. philol. russ., HUM, Zagreb
 15. Marijan Aida, dipl. iur., u mirovini, Zagreb
 16. Milovanović Romana, učiteljica, Karlovac
 17. Mučnjak Marin, bacc. oec., konzultant, Zagreb
 18. Petrić Petar, odvjetnik, OD Petrić & Kajić, Zagreb
 19. Pribičević-Gelb Dušanka, dipl. politolog, u mirovini, Zagreb
 20. Rajić Dubravka, odvjetnica, dipl. iur., Zagreb
 21. Sabioncello Andrijanić Iva, lektorica, prof komp. knjiž. i kroatistike, Zagreb
 22. dr. sc. Šimac Srđan, sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, predsjednik HUM-a, Zagreb
 23. Štimac Siniša, odvjetnik, dipl. iur., Split
 24. dr. sc. Vukmir Mladen, odvjetnik, Zagreb
 25. Zrinščak Luka, viši pravni zastupnik, Croatia osiguranje d.d., Zagreb
 26. Zrnčić Mirjana, dipl. iur., u mirovini, Zagreb

Lista je ažurirana s danom 18. travnja 2023.

Lista medijatora sastavljena je od aktivnih članova HUM-a – medijatora koji se permanentno usavršavaju i koji svakodobno udovoljavaju uvjetima za upis u Registar izmiritelja koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a).

Kodeks medijatora