HUM – LISTA MEDIJATORA/ICA

 

 1. Anić Ruđer,odvjetnik, Zagreb
 2. Antić Ivan, dipl.iur., Hrvatska pošta d.d., Zagreb
 3. Benasić Karolina, zastupnik u osiguranju, Harinski d.o.o., Zagreb
 4. dr.sc. Bilić Vanja, Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb
 5. Bobić Jerislav, CTO, ONMisn, Zagreb
 6. Bohaček Zoran, umirovljeni konzultant, Zagreb
 7. Borčić Igor, odvjetnik, Zagreb
 8. Čaić Bojan, mag.iur., voditelj odsjeka za opću upravu Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar
 9. Dolgoš – Kos Tamara, odvjetnica, Zagreb
 10. dr.sc. Dvorski Jasmina, ravateljica IV. OŠ Varaždin, Varaždin
 11. mr. sc. Dukić Predrag, strojarstvo, Zagreb
 12. Fugaj Suzana, mag. iur., sveučilišna specijalistica za ljudska prava, HUM, Zagreb
 13. Gradišek Ana, sutkinja Županijskog suda, Zagreb
 14. Grantverger Ejla, mag. iur., Privredna banka Zagreb
 15.  Ljevar Dora, odvjetnica, Zagreb
 16. Marijan Aida, dipl. iur., u mirovini, Zagreb
 17. Majić Sanja, dipl. iur. i farmac. tehn. , Split
 18. Matić Ana, dipl. iur., Zagreb
 19. Mučnjak Marin, bacc. oec., konzultant, Zagreb
 20. Petrić Petar, odvjetnik, OD Petrić & Kajić, Zagreb
 21. Petrović Ksenija,  mag.i ur, EMBA, Zagreb
 22. Pribičević Gelb Dušanka, dipl. politolog, u mirovini, Zagreb
 23. Porobija Marko, odvjetnik, Varaždin/Zagreb
 24. Ratković Karmen, povjesničarka umjetnosti i filozofije, u mirovini, Zagreb
 25. Rašica Marko, odvjetnik, Zagreb
 26. sc. Šimac Srđan, sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, predsjednik HUM-a, Zagreb
 27. Tatarić Nataša, odvjetnica, Zagreb
 28. dr.sc. Uzelac Marija Dubravka, profesorica filozofije, u mirovini, Zagreb
 29. mr. sc. Vukmir Mladen, odvjetnik, Zagreb
 30. Zoričić Dijana, odvjetnica, Zagreb
 31. Zrnčić Mirjana, dipl.iur., u mirovini, Zagreb
 32. Žuvela Katja, odvjetnica, Zagreb

Lista je ažurirana s danom 18. svibnja 2022.

Lista medijatora sastavljena je od aktivnih članova HUM-a – medijatora koji se permanentno usavršavaju i koji svakodobno udovoljavaju uvjetima za upis u Registar izmiritelja koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a).

Kodeks medijatora