Ivan Antić medijaciju je otkrio početkom pravničke karijere kao vrijedno životno umijeće, ali i područje kreativnog djelovanja. Kao stručnjak za zastupanje realizirao je programe za upravljanje sporovima i razvio interni sustav medijacije u najvećem državnom trgovačkom društvu (Hrvatskoj pošti). Sudjelovao je u provođenju medijacija s više od 800 radnika i kao punomoćnik sklopio više od 500 medijacijskih nagodbi. Područje menadžmenta ljudskih potencijala razvijao je tijekom sveučilišne specijalizacije i bavljenja rukovođenjem, jačanjem integriteta i organizacijskim dizajnom. 

Surađuje s javnim sektorom i profesionalnim udruženjima, a stručne doprinose pruža u području radnog prava, upravljanja konfliktima i antidiskriminacijske zaštite. Posvećen ljudima i organizacijama, životnim i poslovnim izazovima, kao konzultant (Luomo.hr) Ivan predano pomaže u raznovrsnim prilikama i neprilikama. 

Član je Upravnog odbora HUM-a, medijator je s više od 200 sati medijatorskih obuka, trener je medijatora i majstor praktičar neurolingvističkog programiranja. Zaslužan je za nekoliko medijacijskih priznanja. 

Saznajte više