Politika o zaštiti osobnih podataka

U Hrvatskoj udruzi za mirenje (u daljnjem tekstu: HUM), Teslina 1, Zagreb, znamo koliko je privatnost važna našim suradnicima i korisnicima, stoga nastojimo biti jasni u vezi ophođenja s osobnim podacima.

(1) Osobni podaci

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz Vašu suglasnost, temeljem Vašeg upita, ugovornog odnosa i sukladno zakonskim propisima. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga ili osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet korisnika. U to se ubrajaju Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, OIB i slično.

HUM prikuplja i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi pružanja informacija o uslugama, ispunjavanja ugovorne obveze i sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

(2) Korištenje podataka za provođenje usluga

Vaše podatke koristimo u svrhu realizacije usluge, bilo da ste član, izmiritelj, polaznik naših edukacija, sudionik na našim aktivnostima, stranka u postupku mirenja, ili vanjski suradnik.

Prijenos podataka trećim osobama vršimo samo u suradnji s našim partnerima i u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadataka u sklopu izvršenja usluge, ovisno o samom projektu. U slučaju da je potrebno prenijeti osobne podatke, ispitanik će na to biti upozoren prije samoga prijenosa.

Vaše podatke dijelimo samo s našim davateljima usluga (knjigovodstvene svrhe – sukladno zakonskoj osnovi; Zakon o računovodstvu i ostali važeći propisi sa područja financijskog poslovanja; IT partnerom). Vaši osobni podaci su zaštićeni po ugovoru između HUM i partnera te nisu dostupni trećoj strani.

Sve osobe temeljem ugovora o radu ili bilo kojeg ugovora o poslovnom odnosu, koje posredno ili neposredno mogu doći do osobnih podataka nužnih za izvršavanje zadataka i ugovora, obvezuju se na poštivanje povjerljivosti i zaštitu privatnosti svih dostupnih osobnih podataka.

(3) Korištenje u marketinške svrhe

Vaše osobne podatke za slanje elektronske pošte u marketinške svrhe (npr. newsletter) koristimo isključivo uz Vašu suglasnost. Korištenje Vaših podataka u zakonski dopuštenom okviru za poštanske marketinške aktivnosti možete opozvati u bilo kojem trenutku putem e-maila na adresu info@medijacija.hr uz naznaku „opoziv privole“.(4) Informiranje i brisanje

Imate pravo na pristup informacijama o Vašim pohranjenim podacima te pravo na ispravak, brisanje ili blokiranje podataka. Molimo da nas obavijestite o eventualnim izmjenama Vaših osobnih podataka. Pristup informacijama, uvid, brisanje ili ispravak, možete zatražiti slanjem ispunjenog obrasca – „Zahtjeva za pristup informacijama“ – putem e-maila na adresu info@medijacija.hr

Download (DOCX, 36KB)

(5) Sigurnost podataka

Naša internetska stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja i gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku.

(6) Korištenje kolačića

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše internetske stranice.

Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te je učinimo efikasnijom i sigurnijom.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu.

(7) Trajanje pohrane podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i davatelja usluge.

U slučaju davanja marketinške privole podatke čuvamo deset godina odnosno do opoziva privole.

U slučaju odbijenih ponuda, kada dakle nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da zatražite brisanje, odmah će biti obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni ili nakon proteka predviđenog roka čuvanja uništavaju se na siguran način.

(8) Promicanje svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka

HUM kontinuirano radi na edukaciji i podizanju svijesti u pogledu upravljanja osobnim podacima svojih zaposlenika, suradnika i korisnika.

(9) Kodeks ponašanja:

Kodeks ponašanja svim zaposlenicima i suradnicima HUM, poslovnog savjetovanja, predstavlja podršku i pomoć u obavljanju njihovih svakodnevnih radnih obveza, pridržavanju s važećim pravnim propisima i internim aktima kako bi se osigurala visoka razina profesionalnosti i međusobnog uvažavanja.

Temeljna načela poslovanja:

– kompetentnost i pouzdanost

– djelovanje u smjeru povećanja zadovoljstva klijenata

– djelovanje u smjeru inovacija proizvoda i usluga

– povećanje produktivnosti

– načelo jednakosti prilika

– zabrana diskriminiranja po bilo kojoj osnovi

– zabrana vrijeđanja i uznemiravanja

– zabrana negativnog nastupa u javnosti

– mirno rješavanje sukoba, nesporazuma i sporova

– odgovorno ophođenje s okolišemZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva