fbpx
Medijacija – gospodarski sporovi2023-12-22T12:05:35+01:00


Najčešća pitanja o medijaciji u gospodarskim sporovima

HUM E-book o medijaciji u gospodarskim sporovima

Glavna svrha gospodarstvenika je poslovanje, ne sporenje.

Vaš uspjeh u svakom sporu nije pobjeda,
već njegovo rješenje!

Rješenje svakog spora je prevažno za vas da bi kontrolu nad njim prepustili nekome trećemu.

Prije nego se upustite u bilo koji spor, upitajte se:
“Je li vam važnije pobijediti ili učiniti da vaš problem nestane?”

Da bi vaš problem nestao, trebate mu pristupiti na način drugačiji od onog koji je doveo do njega.

HUM nudi rješenje za prevenciju i rješavanje vaših unutarnjih i vanjskih
konflikata i sporova u medijaciji i online medijaciji

Svaki problem ima rješenje

1. Što je to medijacija?2023-12-22T12:05:30+01:00

Medijacija je potpomognuti dijalog / pregovaranje povodom neslaganja, konflikta ili spora uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka – medijatora s ciljem postizanja nagodbe. Medijacija strankama koje nisu u stanju komunicirati pruža vam priliku sjesti za stol, obnoviti komunikaciju, razumijevanje i povjerenje te suprotstavljanje zamijeniti suradnjom. Medijacija nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima; medijacija nije kompromis, već strategijski alat za brzo okončanje konflikta (spora) u nastajanju.

2. Koji je najbolji trenutak za medijaciju i medijatora?2023-12-22T13:10:17+01:00

Najbolji trenutak za medijaciju i medijatora je onaj u kojem stranke zaključe da ne mogu same riješiti neslaganje, konflikt ili spor. Prije odluke o medijaciji poželjno je ne dopustiti da konflikt suviše eskalira i/ili da se pretvori u spor (parnicu). Stranke u sporu ponekad su spremne za posredovanje tek kada se iscrpe u pravnoj bitci u parnici i kada postanu svjesne da ona možda ne ispunjava njihova očekivanja. Medijacija može započeti u svako doba neovisno o tome jesu li stranke pokrenule parnicu (arbitražu) ili ne.

3. Tko sudjeluje u medijaciji?2023-12-22T13:10:38+01:00

U medijaciji najčešće sudjeluju stranke, njihovi punomoćnici i izmiritelj. Po potrebi stranke mogu angažirati vještake, savjetnike i druge osobe od njihovog povjerenja, kao i osobe koje imaju interes u sporu.

4. Koji gospodarski sporovi su najpogodniji za medijaciju?2023-12-22T13:07:14+01:00

Vrsta spora sama po sebi nije presudna za ocjenu o njegovoj prikladnosti za medijaciju. Ključno je opredjeljenje i spremnost  stranaka i njihovih punomoćnika za takvo rješenje spora utemeljeno na njihovim poslovnim interesima.

5. Tko su medijatori?2023-12-22T12:04:43+01:00

Medijatori su osobe s posebnim znanjima o konfliktu, komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama. Na Listi HUM-a svrstavaju se među najiskusnije i najbolje medijatora u Republici Hrvatskoj. Stranke mogu same odabrati medijatora. Ako one to ne učine, medijatora će imenovati HUM.

6. Kako se započinje medijacija?2023-12-22T12:04:28+01:00

Medijacija započinje na prijedlog jedne stranke koji prihvati druga stranka; zajedničkim prijedlogom stranaka ili na prijedlog suda koji stranke prihvate.

7. Kako se okončava medijacija?2023-12-22T12:04:14+01:00

Medijacija u gospodarskim sporovima se u najvećem broju slučajeva završava nagodbom. Sadržaj nagodbe određuju stranke. Riječ je o rješenju koje strankama nitko treći nije nametnuo i zato ga stranke smatraju pravednim i dobrovoljno ga izvršavaju.

8. Zašto je medijacija najprikladniji način rješavanja gospodarskih sporova?2023-12-22T12:04:00+01:00
 • u medijaciji nitko ne odlučuje umjesto stranaka,
 • u medijaciji su stranke gospodari svog spora,
 • u medijaciji su upravo stranke najvažniji sudionici,
 • u medijaciji stranke imaju priliku kazati sve što je njima važno,
 • neproduktivno suprotstavljanje u sporu u medijaciji se  zamjenjuje suradnjom koja je ključ za rješenje,
 • u medijaciji se primarno utvrđuje što to stranke doista žele (trebaju), a ne što mogu dobiti na temelju prava,
 • rješenje u medijaciji se primarno postiže na temelju poslovnih, a ne pravnih načela,
 • u medijaciji stranke imaju punu kontrolu i nad postupkom i nad njegovim rezultatom (nagodbom),
 • u medijaciji postoje veliki izgledi da se spor riješi u jednom danu, već na prvom sastanku,
 • u medijaciji svi ostvaruju enormne uštede svih svojih resursa,
 • izravni troškovi su daleko niži, jednokratni i podijeljeni,
 • u medijaciji gospodarstvenici isključuju rizike sporenja i čuvaju poslovni ugled
 • medijacija osigurava drugačiju komunikaciju od one koja je do spora dovela ili od one u parnici,
 • premda i u medijaciji sudjeluju isti ljudi, rješenje spora je izgledno upravo zato što u medijaciji sudjeluje i medijator,
 • medijator je osoba koja uklanja postojeće prepreke u komunikaciji i pregovorima između stranaka,
 • zato jer vam pomaže prevladati osjećaj da Vam nitko ne može pomoći u traženju rješenja spora,
 • medijator čini razliku.
9. Medijacija i parnični postupak2023-12-22T12:03:46+01:00
 • u medijaciji se primarno umjesto pravnog koristi poslovni jezik koji stranke razumiju
 • stranke slobodno odabiru medijatora, suca u parnici ne mogu birati,
 • u parnici stranke uvjeravaju suca u održivost njihovih pravnih pozicija, u mirenju u to uvjeravaju drugu stranu,
 • u medijaciji nije primarno koja je stranka u pravu, već kako pronaći elemente suglasnosti oko spornih pitanja,
 • u parnici sudac umjesto stranaka odlučuje, u mirenju o sporu ne odlučuje medijator, već same stranke uz njegovu pomoć,
 • sudska odluka stvara pobjednike i gubitnike, u medijaciji sve stranke pobjeđuju rješenjem spora u kojem su pronašle vlastiti i zajednički interes,
 • uspjeh u parnici je rizičan i neizvjestan, dok nagodba u medijaciji isključuje i neizvjesnost i rizike, jer njen sadržaj ovisi isključivo o volji stranaka,
 • presudom se trajno narušavaju poremećeni odnosi između poslovnih partnera, dok ih vlastita nagodba u medijaciji čini zadovoljnima i omogućuje im zadržavanje ili poboljšanje poslovne suradnje u budućnosti,
 • nagodbom se spor trajno okončava, a sudsku presudu stranke mogu pobijati pravnim lijekovima,
 • parnica je u pravilu dugotrajan i zato je skup, medijaciji je brza i ekonomična,
 • parnica nudi najčešće samo jedno jedino moguće, utemeljeno na pravu, dok je u medijaciji  moguće postići raznovrsna i kreativna rješenja,
 • parnica ne isključuje medijaciju, a medijacija ne isključuje parnicu
 • strankama je sud uvijek na raspolaganju kao alternativno rješenje.
10. Pitate se zašto biste pristali na medijaciju?2023-12-22T12:03:30+01:00

Zato što je to za vas potencijalno najbolje rješenje!

U konfliktu ste s poslovnim partnerima, dobavljačima, osigurateljem, bankom, itd. Vaši pregovori nisu uspjeli. Vaše neslaganje je eskaliralo i više niste u stanju komunicirati. Krivite drugu stranu za konflikt, povrijeđeni ste, ljuti i frustrirani. Vjerujete i/ili vas uvjeravaju da ste u pravu i da je zato parnica jedino rješenje. Osjećate se nemoćno i  mislite da se više ne može bilo što učiniti i da nitko ne može pomoći kada već vi sami i vaši pravni stručnjaci u tome niste uspjeli. Prije nego što se odlučite za pravnu bitku (parnicu ili arbitražu) upitajte se:

Želite li izbjeći ili okončati započetu parnicu/arbitražu?
Želite li vratiti kontrolu nad svojim sporom, svojim poslovanjem, troškovima i rizicima?
Želite li brzo rješenje?
Želite li sigurno mjesto za teške razgovore?
Želite li priliku da vas se čuje, sluša i razumije?
Želite li priliku ispričati svoju stranu priče i sve što je vama važno
te razgovarati vašim poslovnim jezikom?
Želite li da vas se u vlastitom sporu tretira kao najvažniju osobu na svijetu?
Želite li rješenje koje vam neće nametnuti netko treći umjesto vas?
Želite li rješenje utemeljeno na vašim poslovnim interesima?
Želite li i obnoviti i/ili očuvati poslovni odnos sa drugom strankom?
Želite li rješenje s kojim ćete i vi i druga strana biti zadovoljni?
Želite li se i pored trenutnih poteškoća osjećati dobro sa sobom?
Želite li poteškoće i probleme koji proizlaze iz vašeg spora ostaviti iza sebe
i mirno nastaviti ono u čemu ste najbolji – sa svojim poslovanjem?

Ako je Vaš odgovor na bilo koje od ovih pitanja pozitivan, medijacija je pravi postupak za vas!

HUM će vam pomoći oko odluke o posredovanju i pomoći će vam da okončate svako neslaganje, konflikt ili spor.

Ako niste u stanju ili ne želite komunicirati s drugom stranom, to ćemo mi učiniti umjesto vas.

11. Koliki su troškovi medijacije?2023-12-22T12:03:05+01:00

Troškovi medijacije su određeni HUM-ovim Troškovnikom. Troškove medijacije stranke snose na jednake dijelove, ako se drugačije ne sporazume.

12. Gdje se provodi medijacija?2023-12-22T12:02:50+01:00

Medijacija se provodi u Centru za pregovaranje i medijaciju Hrvatske udruge za mirenje ili online. Sastanci u medijaciji se zakazuju u vrijeme koje odgovara strankama. Nazovite nas i rado ćemo vam odgovoriti na svako pitanje i posebno, na pitanje je li posredovanje prikladan način rješavanja sporova upravo za vas.

13. Savjeti gospodarstvenicima u medijaciji2023-12-22T12:02:29+01:00
 • Ne prihvaćajte pravni savjet kao vaše apsolutno pravo
 • Ne brkajte dobro pravno rješenje spora s dobrim rješenjem za vas i drugu stranu
 • Pokušajte se odmaknuti od vaših pravnih pozicija prema vašim interesima
 • Promijenite ulogu isključivog zagovarača vlastitih interesa
 • Tražite rješenje koje odgovara interesima svih strana u sporu
 • Ni jedan interes nema ekskluzivno pravo da bude ostvaren
 • Pristupite medijaciji i drugoj strani s pozitivnim stavom
 • Upravljajte svojim reakcijama i očekivanjima
 • Iskažite poštovanje drugoj strani
 • Slušajte drugu stranu s namjerom da je razumijete
 • Napadnite zajednički problem umjesto da napadate jedni druge
 • Ne pokušavajte pobijediti u konfliktu, ostvarite zajedničku pobjedu
 • Imajte na umu da posljedice pravomoćnih sudskih presuda nastupaju samo zato što se stranke u sporu ranije nisu dogovorile

Gospodarstvenici više ne mogu priuštiti ignoriranje postojanja medijacije
kao izvan-sudskog načina rješavanja konflikata i sporova

Upravljanje konfliktima i sporovima je preduvjet uspješnosti poslovanja

Medijacija svako poslovanje i svaki poslovni spor čini upravljivim i predvidljivim

Medijacija je najbolje vrijeme u životu bilo kojeg spora

Zato investirajte i vrijeme i trud u medijaciju. Vratit će vam se višestruko.

14. Kako pokrenuti medijaciju?2023-12-22T12:02:18+01:00

Medijacija se pokreće na prijedlog jedne stranke, koji prihvati druga stranka ili na zajednički prijedlog stranaka elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na web stranici, dostavom prijedloga elektroničkim putem ili poštanskim putem ili osobno. Provedba medijacije omogućena je u pisanom obliku, usmeno, ne zahtijeva se fizička prisutnost (mogućnost korištenja ZOOM platforme).

Medijaciju možete započeti bez obzira na to jeste li već u sporu pred sudom ili ne. Medijacija započinje suglasnim prijedlogom stranaka u sporu.

Uz pomoć medijacije i medijatora pretvorite svoje sporove u poslovne prilike!

Obratite nam se i upoznajte nas s vašim sporom i s onim što vas brine. Zajedno ćemo procijeniti vašu situaciju, detaljno vam objasniti što je medijacija ili online medijacija, što od medijacije možete očekivati i što s medijacijom možete postići. Možemo razgovarati telefonski, video online, možete nas posjetiti ili naš medijator može posjetiti vas.

Ako ne komunicirate s drugom stranom s kojom ste u sporu ili to ne želite, predlažemo da nas upoznate s njenim kontakt podacima. Uz vašu suglasnost obratit ćemo joj se i predložiti da prihvati prijedlog za medijaciju, a prije toga upoznali što je medijacija, što od medijacije može očekivati i što u medijaciji možete zajedno postići.

Ne postoje nerješivi potrošački sporovi, već samo oni koji se ne rješavaju!

Go to Top