Naša priča

HUM je osnovan 2003. od skupine medijatora entuzijasta koji su koji su se upoznali na prvoj osnovnoj obuci za medijatore u RH koju je 2003. organizirao USAID. Oni su prepoznali medijaciju kao novinu u svijetu preveniranja i rješavanja sukoba i sporova svih vrsta primjenjivu u svim sferama društvenog života. Mnogi među njima su i danas s nama i na njih smo veoma ponosni.

Od tih početnih HUM-ovih dana do danas, naš entuzijazam i upornost nisu splasnuli. Više nije riječ samo o entuzijazmu već o nagomilanom znanju i iskustvu. HUM je educirao stotine medijatora, organizirao brojne druge edukacijske i promocijske aktivnosti te sudjelovao u brojnim projektima. Uvelike je uvećao svijest o postojanju medijacije kao efikasnog modernog alata za prevenciju i rješavanje konflikata i sporova te uvećao prisutnost novih ključnih životnih vještina koje unapređuju komunikaciju i dijalog. HUM je time u određenoj mjeri doprinio i uvećanju harmonije u društvu u svakom njegovom segmentu.

HUM nije mirovao ni kada je o medijacijama riječ. U stotinama provedenih medijacija i uz visok postotak sklopljenih nagodbi i zadovoljstva njihovih korisnika, HUM je sa svojim medijatorima i medijatoricama pomogao mnogim ljudima i organizacijama riješiti unutarnje i vanjske konflikte i sporove. Na taj način dobili su priliku ne samo riješiti problem i nastaviti živjeti i poslovati u miru, već su naučili i bolje nositi s problemima u budućnosti. Sve ove aktivnosti čine HUM središnjim mjestom i institucijom za medijaciju u našoj zemlji.


Naš timPredsjednik
dr. sc. Srđan Šimac

Saznajte višeStručna suradnica za pravne i administrativne poslove

Tajnica HUM-a i Voditeljica Centra za medijaciju
Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec. iur.

Saznajte višeStručna suradnica za administrativne i pravne poslove

Nikolina Modrić, mag. iur. 

Saznajte višeSuradnica volonterka za
podršku i entuzijazam
Mirjana Zrnčić

Saznajte višePrva dopredsjednica
Aida Marijan, dipl. iur.

Saznajte više

Druga dopredsjednica
Dušanka Pribičević Gelb, dipl. polit.

Saznajte više

Predsjednik NO
Petar Petrić dipl.iur.

Saznajte višeRješenjem Ministarstva pravosuđa RH HUM je akreditiran za medijaciju i obuku medijatora


Rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta HUM je imenovan Tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova