Naša priča

HUM je osnovan 2003. od skupine medijatora entuzijasta koji su koji su se upoznali na prvoj osnovnoj obuci za medijatore u RH koju je 2003. organizirao USAID. Oni su prepoznali medijaciju kao novinu u svijetu preveniranja i rješavanja sukoba i sporova svih vrsta primjenjivu u svim sferama društvenog života. Mnogi među njima su i danas s nama i na njih smo veoma ponosni.

Od tih početnih HUM-ovih dana do danas, naš entuzijazam i upornost nisu splasnuli. Više nije riječ samo o entuzijazmu već o nagomilanom znanju i iskustvu. HUM je educirao stotine medijatora, organizirao brojne druge edukacijske i promocijske aktivnosti te sudjelovao u brojnim projektima. Uvelike je uvećao svijest o postojanju medijacije kao efikasnog modernog alata za prevenciju i rješavanje konflikata i sporova te uvećao prisutnost novih ključnih životnih vještina koje unapređuju komunikaciju i dijalog. HUM je time u određenoj mjeri doprinio i uvećanju harmonije u društvu u svakom njegovom segmentu.

HUM nije mirovao ni kada je o medijacijama riječ. U stotinama provedenih medijacija i uz visok postotak sklopljenih nagodbi i zadovoljstva njihovih korisnika, HUM je sa svojim medijatorima i medijatoricama pomogao mnogim ljudima i organizacijama riješiti unutarnje i vanjske konflikte i sporove. Na taj način dobili su priliku ne samo riješiti problem i nastaviti živjeti i poslovati u miru, već su naučili i bolje nositi s problemima u budućnosti. Sve ove aktivnosti čine HUM središnjim mjestom i institucijom za medijaciju u našoj zemlji.


Naš tim
Predsjednik
dr. sc. Srđan Šimac

Tajnica
Suzana Fugaj, mag. iur.
Suradnica volonterka za
podršku i entuzijazam
Mirjana Zrnčić
Prva dopredsjednica
Aida Marijan, dipl. iur.


Druga dopredsjednica
Dušanka Pribičević Gelb, dipl. polit.


Predsjednik NO
Petar Petrić dipl.iur.
Rješenjem Ministarstva pravosuđa RH HUM je akreditiran za medijaciju i obuku medijatora


Rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta HUM je imenovan Tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova