dr. sc. Srđan Šimac

dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH i predsjednik HUM-a. Pionir je medijacije, medijator od 2003. i trener medijatora od 2006., certificiran od Slovenskog udruženja mediatorjev i CEDR London. I u zemlji i inozemstvu sudjelovao u educiranju brojnih medijatora, sudaca odvjetnika, državnih odvjetnika, predsjednika sudova, korporativnih pravnika, kao i velikog broja osoba nepravne profesije o medijaciji te o komunikacijskim vještinama, vještinama pregovaranja i upravljanja konfliktima. Posebno vodi i obuku o zastupanju u medijaciji za odvjetnike i druge punomoćnike.

Predavač je u Pravosudnoj akademiji i Odvjetničkoj akademiji, te u brojnim inozemnim sudačkim akademijama. U vrijeme COVID-19 krize održao je prvu online video medijaciju u Hrvatskoj, te održao prvi u nizu HUM-ov online webinar. Autor je brojnih medijacijskih članaka i disertacije – “Mirenje kao generator promjena u pravnom sustavu i pravnoj profesiji”.

Sudjelovao je na brojnim konferencijama, seminarima, okruglim stolovima i drugim eventima kao govornik, te kao predavač na brojnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je kao medijator u preko 400 medijacija. Član je više uglednih međunarodnih medijacijskih organizacija i međunarodni medijacijski ekspert (CEDR, EBRD, IDLO) te internacionalni EJTN trener za suce i državne odvjetnike. Na brojnim je domaćim medijacijskim listama, kao i na inozemnim medijacijskim listama u Washingtonu, Londonu, Beču, Rimu, Moskvi i Beogradu.

Nositelj je CEDR Award 2012 winner for ADR and Civil Justice Innovation, priznanja HUM-a za razvoj mirenja u Hrvatskoj 2013. te priznanja Društva mediatorjev Slovenije 2016. Uvršten je u direktorij medijatora Who’s Who Legal Commercial Mediation 2011-2020.

Saznajte više