fbpx
Medijacija – potrošački sporovi2023-12-22T10:04:41+01:00

Najčešća pitanja o medijaciji u potrošačkim sporovima

HUM E-book o medijaciji u potrošačkim sporovima

4. Tko su medijatori?2023-12-22T12:17:20+01:00

Medijatori su osobe koje vladaju posebnim znanjima o sukobu, komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama uz stručne kompetencije u području alternativnog rješavanja potrošačkih sporova. Oni se određuju s Liste HUM-a i imenovani su na tri godine. Među njima su najiskusniji i najbolji medijatori u Hrvatskoj. Stranke mogu same odabrati medijatora, a umjesto njih može ga imenovati i HUM.

5. Može li se prijedlog za medijaciju odbaciti i kada?2023-12-22T12:17:10+01:00
 • Prijedlog za pokretanje postupka HUM može odbaciti sukladno članku 9. ZARPS-a iz sljedećih razloga:
 • Potrošač nije pokušao prvo stupiti u kontakt s trgovcem kako bi riješio pitanje izravno s njim
 • Spor je neosnovan ili zlonamjeran
 • Pritužbu razmatra ili ju je prethodno razmatralo drugo tijelo za rješavanje sporova ili sud
 • Potrošač nije podnio pritužbu tijelu za rješavanje sporova u propisanom roku
 • Rješavanje spora ozbiljno će utjecati na funkcioniranje tijela za rješavanje sporova
6. U kojim potrošačkim sektorima se može postizati sporazum?2023-12-22T12:16:59+01:00
 • potrošačka roba
 • obrazovanje
 • električna energija
 • financijske usluge
 • usluge potrošačke usluge
 • usluge za slobodno vrijeme
 • poštanske usluge i elektroničke komunikacije
 • prijevozne usluge
 • ostala roba i usluge
7. Kako pokrenuti medijaciju?2023-12-22T12:16:48+01:00

Medijacija se pokreće na prijedlog jedne stranke, koji prihvati druga stranka ili na zajednički prijedlog stranaka elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na web stranici, dostavom prijedloga elektroničkim putem ili poštanskim putem ili osobno. Provedba medijacije omogućena je u pisanom obliku, usmeno i ne zahtijeva se fizička prisutnost (online medijacija – uz korištenja skype-a ili ZOOM platforme).

Medijaciju možete započeti bez obzira na to jeste li već u sporu pred sudom ili ne. Mirenje započinje suglasnim prijedlogom stranaka u sporu.

8. Kako završava medijacija?2023-12-22T12:16:38+01:00

Medijacija se najčešće okončava nagodbom čiji oblik i sadržaj određuju stranke. Kada je riječ o njihovom rješenju spora koje im nitko treći nije nametnuo, stranke takvo rješenje smatraju pravednim. I pored toga, zakon daje nagodbi u mirenju značaj ovršne isprave, koja se po učinku izjednačava sa sudskom nagodbom ili pravomoćnom sudskom presudom.

9. Koliki su troškovi mirenja?2023-12-22T12:16:27+01:00

Troškovi medijacije su određeni Troškovnikom HUM-a. Troškove medijacije stranke snose na jednake dijelove, ako se drugačije ne sporazume. Ukupni troškovi mirenja u potrošačkim sporovima za potrošača mogu iznositi najviše 500,00 kuna uključujući u taj iznos i PDV.

10. Mogu li pokrenuti postupak protiv trgovca sa sjedištem u drugoj državi članici EU?2023-12-22T12:16:19+01:00

Postupak ARPS možete pokrenuti putem popisa nostificiranih tijela za ARPS svih država članica EU na linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

11. Gdje se provodi medijacija?2023-12-22T12:16:10+01:00

Medijacija se provodi u HUM-u ili online. Sastanci u medijaciji se zakazuju u vrijeme koje odgovara strankama. Nazovite nas i rado ćemo vam odgovoriti na svako pitanje i posebno, na pitanje je li posredovanje prikladan način rješavanja sporova upravo za vas.

Uz pomoć medijacije i medijatora pretvorite svoje sporove u poslovne prilike.

Kad se obratite HUM-u, upoznat ćete nas s Vašim sporom i s onim što Vas brine. Zajedno ćemo procijeniti Vašu situaciju, detaljno Vam objasniti što je medijacija, što od medijacije možete očekivati i što s medijacijom možete postići. Možete nas posjetiti osobno, a postoji i mogućnost da vas po potrebi naši medijatori posjete. Moguće je organizirati i online sastanak.

Ako ne komunicirate s drugom stranom s kojom ste u sporu ili to ne želite, predlažemo da nas upoznate s njenim kontakt podacima. Uz vašu suglasnost obratit ćemo joj se i predložiti da prihvati prijedlog za medijaciju, a nakon što je upoznamo s tim što je medijacija, što od medijacije može očekivati i što u medijaciji možete zajedno postići.

Ne postoje nerješivi potrošački sporovi, već samo oni koji se ne rješavaju.

1. Što je to alternativno rješavanje potrošačkih sporova?2023-12-22T12:19:59+01:00

Izvansudsko rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji, a postupak se provodi pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS), a koja su ovlaštena provesti medijaciju ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

2. Što je to medijacija?2023-12-22T12:17:37+01:00

Medijacija (mirenje) kao način alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je dobrovoljan i povjerljiv postupak posredovanja i potpomognutog pregovaranja između stranaka u sporu pod vodstvom i uz pomoć treće osobe – medijatora s ciljem postizanja nagodbe u njihovom najboljem interesu, iako je odluka neobvezujuće naravi.

3. Tko sudjeluje u medijaciji?2023-12-22T12:17:29+01:00

U medijaciji najčešće sudjeluju medijator, stranke te njihovi punomoćnici i/ili savjetnici, a po potrebi i vještaci.  Strankama se u medijaciji kao potpora mogu pridružiti i druge osobe od njihovog povjerenja, a mogu se uključiti i osobe koje imaju interes u sporu ili imaju utjecaj na stranke oko njihovog rješavanja.

Go to Top