Sporovi prikladni za medijaciju

Ne postoji područje osobnog, poslovnog ili društvenog života u kojem se medijacija ne može koristiti. Uspjeh stranaka u medijaciji ne ovisi toliko o vrsti spora koliko o njihovoj spremnosti na njegovo rješavanje. Navodimo neke od njih:

gospodarski ugovorni i izvanugovorni sporovi
• sporovi vezani za članstvo u trgovačkim društvima i drugi statusni sporovi
• konflikti i sporovi oko prijenosa upravljanja i vlasništva u obiteljskim poduzećima
• sporovi vezani uz autorska prava i intelektualno vlasništvo
• pomorski i drugi plovidbeni sporovi
• transportni sporovi
• sporovi vezani uz energetiku
• sporovi vezani za telekomunikacije, informatiku i tehnologiju
• medijski sporovi
• sporovi vezani uz okoliš
• sporovi radi naknade za štetu
sporovi vezani uz medicinsku pogrešku i zdravstvenu zaštitu
• farmaceutski sporovi
• sporovi vezani u sve vrste ugovora
građevinski sporovi (HUM i Građevinski fakultet u Zagrebu 2018. sklopili sporazum o suradnji u medijacijama u građevinskim sporovima)
• sporovi iz ugovora o osiguranju
bankovni sporovi uključujući i one između štediša i banaka
• sporovi vezani uz turističke usluge
• sportski sporovi
• sporovi vezani uz industriju zabave i umjetnost
• sporovi između države (državnih tijela) i pravnih i fizičkih osoba te sporovi između državnih tijela i poduzeća u vlasništvu RH
• sporovi između gradova te drugih zajednica lokalne samouprave i pravnih te fizičkih osoba
individualni i kolektivni radni sporovi i konflikti na radnom mjestu
pomorski radni sporovi
kolektivni radni sporovi između radnika, sindikata i poslodavaca
kolektivni radni sporovi između državnih službenika i države kao poslodavca
obiteljski konflikti i sporovi
brakorazvodni sporovi
• vlasničko pravni i posjedovni sporovi
• nasljedni sporovi
• stambeni sporovi
konflikti i sporovi u zajednici (susjedski sporovi)
potrošački sporovi