Medijacija u sporovima između banaka i korisnika bankarskih usluga

Centar za pregovaranje i medijaciju pruža uslugu medijacije u svim vrstama sporova između korisnika bankarskih usluga i banaka.

U novije vrijeme aktualni su sporovi vezani uz ugovore o kreditima u švicarskim francima i ugovorenu kamatnu stopu i valutnu klauzulu u njima, neovisno o tome jesu li naknadno konvertirani u eure ili ne. Doneseno je i više sudskih odluka o tim pitanjima.

Za slučaj da korisnici bankarskih usluga i banke ne mogu postići izravni dogovor oko spornih pitanja iz bilo kojeg međusobnog ugovornog odnosa, ne postoji bolji, brži i ekonomičniji način za nastavak njihovih neuspjelih pregovora i za postizanje konačnog rješenja koje će uvažiti interese obje strane na prikladan način, od medijacije.

Odaberite i vi ovu uslugu i dopustite ekonomično i brzo rješenje vašeg spora.

Nazovite nas, posjetite ili sastanimo se online. Rado ćemo vam odgovoriti na sva vaša pitanja prije nego što se odlučite za medijaciju.

Predložite medijaciju