Medijacija radi otpisa potraživanja (porezno oslobođenje)

Trgovačka društva u pravilu ne mogu neoporezivo otpisivati nenaplaćena potraživanja iz svojih knjiga ako nisu poduzela sve radnje za osiguranje naplate duga – pokrenule ovršni postupak, podnijele tužbu ili predložile otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, itd. To bi značilo da se ne može nekome otpisati dug bez da se ne stvori porezna obveza u tom pogledu. Dug ostaje kao prihod i povećava osnovicu poreza na dobit.

Međutim, poznato je kako često nema opravdanja za podnošenje tužbe protiv dužnika niti dalje trošiti novac na propali ugovorni odnos. U tim slučajevima trgovačka društva u praksi često plaćaju porez na loša potraživanja, jer ne žele koristiti skupe i dugotrajne sudske postupke i trošiti dalje novac samo zato da bi opravdali neplaćanje poreza na nenaplativo potraživanje. Jednak je slučaj i s dužnikom nad kojim je otvoren stečajni postupak, a vjerovnik nije na vrijeme prijavio svoju tražbinu.

Dobra vijest za sve u ovoj situaciji je da postoji izlaz za ovaj problem.

Vjerovnici obveznici poreza na dobit mogu s dužnicima bez obzira jesu li obveznici poreza na dobit ili ne, potpisati nagodbu u mirenju (medijaciji). Na temelju te nagodbe kojom je otpisan dug ili dio duga dužniku, mogu NEOPOREZIVO otpisati taj dug, odnosno otpisani dio. 

Dakle, vjerovnici su oslobođeni od poreza na iznose potraživanja koje otpišu nagodbom sklopljenom u mirenju (medijaciji). Drugim riječima, vjerovnici kroz nagodbe u mirenju mogu neoporezivo „očistiti“ svoje bilance.

Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18 i 121/19)

Čl. 9. st. 2.

Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Čl. 9. st. 3.

Smatra se da su obavljene radnje iz stavka 2. ovoga članka ako su potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom, koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja.

Predložite medijaciju