Priprema stranaka za sudjelovanje u pregovorima i medijaciji izvan HUM-a

Pružamo uslugu pripreme stranaka za pregovore i medijacije koje će se provoditi izvan HUM-a. Ovu pripremu provode naši najbolji medijatori i medijatorice.

Ovu uslugu traže i ona se pruža strankama koje su se opredijelile za izravne pregovore ili medijaciju i žele se za njih/nju što bolje pripremiti ne bi li povećali izglede za njihovo okončanje dogovorom ili nagodbom, a posebno onima koji nisu imali ranije iskustva u medijaciji bilo kao stranke bilo kao njihovi zastupnici u medijaciji.

Stranke i njihovi punomoćnici detaljno upoznaju medijatora/icu s njihovim problemom, a medijatori ih educiraju o tome što je to medijacija, što očekivati u medijaciji, kako na najbolji način zastupati svoje interese, komunicirati, upravljati konfliktima i negativnim emocijama, te kako postići brzo i najbolje rješenje spora. Veoma je sličan način kako se ova usluga pruža i ovima koji se žele što bolje pripremiti za izravne pregovore.

Iskoristite ovu mogućnost. Obećavamo vam da ćete se s nama osjećati kao kod svoje kuće. Dođite bilo sami bilo u pratnji svojih odvjetnika. S vama mogu doći i druge osobe koje želite imati u pored sebe. Naravno, sve ovo možemo učiniti i online iz udobnosti i sigurnosti vaših domova i ureda.

Iskustva korisnika ove naše usluge su iznimno pozitivna. U svim dosadašnjim slučajevima sklopili su nagodbu.

Predložite pripremu za pregovore/medijaciju