Predložite pripremu za pregovore/medijaciju

    Stranke podnose prijedlog za pripremu jednostrano. Troškovi pripreme se određuju prema HUM-ovom Troškovniku ili u dogovoru s medijatorom.