Mirjana Zrnčić, dipl. iur. u mirovini, diplomirala je 1982. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja kratko je vrijeme radila u odvjetničkom uredu, a od 1984. do 1986. kao pripravnica na Županijskom sudu u Zagrebu. Po završetku pripravničkog staža na Županijskom sudu u Zagrebu, nastavlja karijeru izvan sudstva te se posvećuje novim pravnim područjima rada.

Cijeli svoj radni vijek radi u velikim korporacijama unutar odjela za pravne poslove, a u hijerarhiji korporacija na poslovima od pravnog referenta, rukovoditelja, pa do savjetnika. Svoje znanje i stručnost stjecala je u gotovo svim pravnim područjima unutar korporacija, od radno-pravnih, vlasničko-pravnih, obvezno-pravnih odnosa do zastupanja.

Nakon odlaska u mirovinu stečeno znanje iz navedenih pravnih područja odlučuje dijeliti i dalje ga razvijati u medijaciji koja nosi nove izazove i mogućnosti za primjenu pored pravnih i drugih znanja i vještina.
U HUM-u je 2018. završila osnovnu obuku za izmiritelje i upisana je u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. 2020. Završila je i dodatnu obuku za izmiritelje. Sudjelovala je na mnogobrojnim seminarima, radionicama i konferencijama u području medijacije i komunikacijskih vještina.

Od 2019. volontira u HUM-u gdje svesrdno pomaže, promovira medijaciju među ljudima kao humani način rješavanja sukoba. Od studentskih dana intenzivno planinari, bavi se jogom, a osim toga, vrijeme posvećuje čitanju i učenju portugalskog jezika.