Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec. iur., diplomirala 2015. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Stručna je suradnica na pravnim i administrativnim poslovima u HUM-u, voditeljica Centra za medijaciju te tajnica HUM-a. Od siječnja 2015. predsjednica je HUM-ovog Kluba mladih medijatora/ica. 2016. nagrađena je HUM-ovom medijacijskom nagradom u kategoriji “Mladi izmiritelj godine”, a 2023. dobila je nagradu za doprinos razvoju HUM-a i medijacije. Završila je 9-mjesečnu praksu na sudovima. Od 2017. je su-voditeljica na kolegiju Ljudska prava na Mirovnim studijima u Centru za mirovne studije. Praktičarka je NLP-a od 2018., a 2023. završila TA 101. Završila je osnovnu obuku za izmiritelje 2014., dodatnu obuku za izmiritelje 2015., kao i specijalističke dodatne obuke za izmiritelje u obiteljskim i potrošačkim sporovima 2017. Trenerica je medijatora od 2020. godine. Godine 2021. završila je Poslijediplomski specijalistički studij, Ljudska prava, na Pravnom fakultetu u Osijeku s temom: Mirenje kao prav(ed)ni način zaštite ljudskih prava s naglaskom na suzbijanje diskriminacije.  Nedavno je položila pravosudni ispit.   

Suzana je za vrijeme studiranja volontirala u Pravnoj klinici kao kliničarka i mentorica kliničara kroz tri semestra, u Grupi za suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava manjina. Tijekom rada u Pravnoj klinici provela je tri mjeseca na stručnom osposobljavanju u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te dva semestra u Savjetovalištu Luka Ritz. Godine 2014. dobila je Priznanje za izniman doprinos Pravnoj klinici u Zagrebu u zimskom semestru 2013./2014. Volontirala je, a zatim i postala mentorica te zamjenska koordinatorica u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja, ukupno 14 mjeseci. Volontirala je u HUM-u od ožujka do listopada 2014., a ubrzo nakon toga postala tajnica Centra za medijaciju HUM-a.

2015. završila je Mirovne studije, a 2019. završila je trening za trenere u Centru za mirovne studije. 2019. je završila tečaj Mindfulnessa. Godine 2020. je završila I. i II. dio specijalizirane obuke izmiritelja – Trening za trenere u Centru za konstruktivno rješavanje sukoba Srbija. Godine 2021. pohađala je osnovni, 1., 2.  (Upravljanje odnosima) i 3. (Upravljanje konfliktima) modul Nenasilne komunikacije. Završila je trening za trenere nenasilne komunikacije i razne specijalizirane treninge o nenasilnoj komunikaciji. Sudjelovala je u mnogim medijacijama, obukama, radionicama, okruglim stolovima na temu mediajcije. Održala brojne radionice za studente, srednjoškolce, osnovnoškolce i mlade o komunikacijskim i pregovaračkim te medijatorskim vještinama, medijaciji, nenasilnoj komunikaciji i nenasilnom rješavanju sukoba i bila gošća predavačica u osnovnim i srednjim školama, fakultetima (Pravni fakultet, Učiteljski fakultet, PMF,  VERN i dr.), udrugama (Zamisli, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i dr.). 2018. je održala Malu školu medijacije za 30 srednjoškolaca RH u trajanju od pet dana. Moderirala je više tribina za mlade i okruglih stolova. Bila je voditeljica na konferenciji “Budućnost pravne profesije” i facilitatorica u Dijalogu EU s mladima (CMZG). Centar za mlade Zagreb 2021.  predstavio ju je ususret Međunarodnom danu žena na online događaju “Žene stvaraju Zagreb” kao jednu od žena istaknutih u radu s mladima u Zagrebu. Objavljena je pubikacija “Pregled sudske prakse i drugih mehanizama zaštite reproduktivnih prava žena u Republici Hrvatskoj 2016.-2020.”, čija je autorica uz nakladu: Roditelji u akciji – Roda.  

Godine 2017. bila je u svojstvu voditeljice na projektu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH u vezi provođenja alternativnog rješavanja potrošačkih sporova, a 2020. u projektu „HUMolegijom do HUManije zajednice.“ U veljači i ožujku 2021. provela je 20 radionica o nenasilnoj komunikaciji za učenike osnovnih i srednjih škola koji su sudjelovali u projektu „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“ , čiji je nositelj Volonterski centar Zagreb. Bila je članica projektnog tima na projektu “Zadovoljan radnik – uspješan poslodavac – ZaRUP” (nositelj: Novi sindikat), u projektu “Pravo na pravo” (nositelj: SOS Rijeka-centar za nenasilje i ljudska prava)  te do nedavno članica projektnog tima u projektu „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja lj.prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred ESLJP“ (nositelj: Centar za kulturne djelatnosti). Sudionica je projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ koji Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi kroz Program „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ sufinanciranog iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. 

Članica je Book Cluba više od pet godina. Članica je Centra za mirovne studije, suosnivačica i članica Centra za Nenasilnu komunikaciju Hrvatska, a trenutno je u procesu certificiranja za trenericu nenasilne komunikacije. Od 2023. članica je Upravnog odbora HUM-a. U slobodno vrijeme osim čitanja, voli planinariti, peći kolače, pleše zumbu i uči svirati gitaru.