Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec. iur., diplomirala 2015. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Stručna je suradnica na pravnim i administrativnim poslovima u HUM-u i tajnica HUM-a te Centra za medijaciju. Od siječnja 2015. predsjednica je HUM-ovog Kluba mladih medijatora/ica. 2016. nagrađena je HUM-ovom medijacijskom nagradom u kategoriji “Mladi izmiritelj godine”. Od 2017. je su-voditeljica na kolegiju Ljudska prava na Mirovnim studijima u Centru za mirovne studije. Praktičarka je NLP-a od 2018. Završila je osnovnu obuku za izmiritelje 2014., dodatnu obuku za izmiritelje 2015., kao i specijalističke dodatne obuke za izmiritelje u obiteljskim i potrošačkim sporovima 2017. Trenerica je izmiritelja od 2020. godine. U svibnju 2021. završila je Poslijediplomski specijalistički studij, Ljudska prava, na Pravnom fakultetu u Osijeku s temom: Mirenje kao prav(ed)ni način zaštite ljudskih prava s naglaskom na suzbijanje diskriminacije.

Suzana je za vrijeme studiranja volontirala u Pravnoj klinici kao kliničarka i mentorica kliničara kroz tri semestra, u Grupi za suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava manjina. Tijekom rada u Pravnoj klinici provela je tri mjeseca na stručnom osposobljavanju u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te dva semestra u Savjetovalištu Luka Ritz. Godine 2014. dobila je Priznanje za izniman doprinos Pravnoj klinici u Zagrebu u zimskom semestru 2013./2014. Volontirala je, a zatim i postala mentorica te zamjenska koordinatorica u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja, ukupno 14 mjeseci. Volontirala je u HUM-u od ožujka do listopada 2014., a ubrzo nakon toga postala tajnica HUM-a.

2015. završila je Mirovne studije, a 2019. završila je trening za trenere u Centru za mirovne studije. 2019. je završila tečaj Mindfulnessa. Godine 2020. je završila I. i II. dio specijalizirane obuke izmiritelja – Trening za trenere u Centru za konstruktivno rješavanje sukoba Srbija. Godine 2021. pohađala je osnovni, 1., 2.  (Upravljanje odnosima) i 3. (Upravljanje konfliktima) modul Nenasilne komunikacije. Trenutno pohađa trening za trenere nenasilne komunikacije. Sudjelovala je u mnogim mirenjima, obukama, radionicama, okruglim stolovima s temom mirenja. Održala brojne radionice za studente, srednjoškolce, osnovnoškolce i mlade o komunikacijskim i pregovaračkim te izmiriteljskim vještinama, mirenju, nenasilnoj komunikaciji i nenasilnom rješavanju sukoba: u više škola, fakulteta (Pravni fakultet, VERN i dr.), udruga (Zamisli, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i dr.). 2018. je održala Malu školu medijacije za 30 srednjoškolaca RH u trajanju od pet dana. Moderirala je više tribina za mlade i okruglih stolova. Bila je voditeljica na konferenciji “Budućnost pravne profesije” i facilitatorica u Dijalogu EU s mladima (CMZG). Centar za mlade Zagreb 2021.  predstavio ju je ususret Međunarodnom danu žena na online događaju “Žene stvaraju Zagreb” kao jednu od žena istaknutih u radu s mladima u Zagrebu. 

Godine 2017. bila je u svojstvu voditeljice na projektu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH u vezi provođenja alternativnog rješavanja potrošačkih sporova, a 2020. u projektu „HUMolegijom do HUManije zajednice.“ U veljači i ožujku 2021. provela je 20 radionica o nenasilnoj komunikaciji za učenike osnovnih i srednjih škola koji su sudjelovali u projektu „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“ , čiji je nositelj Volonterski centar Zagreb. Od kolovoza 2020. do siječnja 2022. članica je projektnog tima na projektu “Zadovoljan radnik – uspješan poslodavac – ZaRUP” (nositelj: Novi sindikat), a u projektu “Pravo na pravo” (nositelj: SOS Rijeka-centar za nenasilje i ljudska prava) od srpnja do prosinca 2021.  Trenutno je kao članica projektnog tima u projektu „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja lj.prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred ESLJP“ (nositelj: Centar za kulturne djelatnosti) .

Članica je Book Cluba više od pet godina. Od 2022. članica Centra za mirovne studije. Od 2022. suosnivačica i koordinatorica te edukatorica Centra za Nenasilnu komunikaciju Hrvatska. U slobodno vrijeme osim čitanja, voli planinariti, peći kolače, pleše zumbu i uči svirati gitaru.