Nikolina Modrić, mag. iur., diplomirala 2018. na Pravnom fakultetu u Osijeku. Kao dio HUM-ovog tima, na radnom mjestu Stručna suradnica na pravnim i administrativnim poslovima u Hrvatskoj udruzi za medijaciju pridružuje se ove godine, nakon volonterskog angažmana. Kao volonterki HUM-a 2023. joj je dodijeljeno priznanje za najbolju volonterku. U prosincu 2023. završila je Osnovnu obuku za medijatore te je upisana u Registar medijatora pri Centru za mirno rješavanje sporova.

Na Visokom učilištu Effectus- Visoka škola za financije i pravo Zagreb, diplomirala je 2015. godine čime je stekla zvanje stručne prvostupnice ekonomije, bacc.oec. 
Kroz volonterski rad u Udruzi invalida grada Osijeka pomagala je članovima pružajući pravno savjetovanje osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti te je sudjelovala u pripremi projekata vezanih za pomoć starijoj populaciji stanovništva oko uključenosti u društvo u vidu tehnologije i zabavnih, interaktivnih sadržaja. Ponukana željom da učini nešto korisno za osobe s kojima je surađivala, napisala je praktičan priručnik o pravima i povlasticama osoba s invaliditetom koji se odnosi na Osječko-baranjsku županiju.
Kao predavačica sudjelovala je 2019. godine u Osijeku na prvoj Međunarodnoj umjetničkoj i znanstvenoj konferenciji na temu osoba s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju.

Znanstveni rad “Prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u autobusnom, željezničkom i zračnom prometu” objavljen 2021. godine u Zborniku Pravnog fakulteta, rezultat je analize iskustva s kojima se susretala kao osoba s ivaliditetom u prometu, a i u svim ostalim sferama života.    

Godinu dana je bila zaposlena u pravnoj službi Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod, gdje je sudjelovala u svojstvu savjetnika kao dio Pregovaračkog odbora u pregovorima vezanim za Granske kolektivne ugovore.  Kroz svoj rad kao pravnica Sindikata pisala je autorske članke za Glasilo, radila analize Zakona o radu kao i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te analizirala kolektivne ugovore u školstvu, kao i Zakona o odgoju i obrazovanju, uz redovito obavještavanje članstva o svim temama vezanim za  njihova materijalna prava.

Kako dugi niz godina prati propise vezane za osobe s invaliditetom, ali i djece oboljele od malignih bolesti, počela je volontirati u Udruzi Krijesnica, kako bi pomogala s pravnim dijelom vezanim za poslovanje Udruge.