Ivan Antić je pravnik s pravosudnim ispitom, majstor praktičar NLP-a i poduzetnik. Medijator je od 2011. Član je Upravnog odbora HUM-a i medijator na listi HUM-a. Medijatorske i komunikacijske kompetencije razvija redovito (više od 200 sati medijatorskih obuka, radionice na Harward Negotiation Institute, obuka za trenera medijatora, više od 200 sati treninga neurolingvističkog programiranja). 

Iskustvo rješavanja sporova u medijacijama i parničnim postupcima stekao je dugogodišnjim zastupanjem u radnim i trgovačkim sporovima. Značajnije rezultate u području medijacije u individualnim radnim sporovima ostvario je kao organizator medijacija i punomoćnik najvećeg državnog trgovačkog društva (Hrvatska pošta) u kojem je obavljao širok spektar pravnih poslova i poslova upravljanja ljudskim potencijalima. 

Sudjeluje na domaćim te međunarodnim konferencijama i medijacijskim događajima kao autor radova, predavač i edukator. Zbog doprinosa razvoju medijacije primio je nekoliko priznanja. Pravni aspekti i infrastruktura medijacije stručna su područja koje strastveno prati. Specijalizirane izobrazbe i usavršavanja iz područja radnog prava, korporativnog poduzetništva, upravljanja ljudskim potencijalima i neurolingvističkog programiranja dopunjuju njegove medijatorske kompetencije i pružaju sigurnost u razumijevanju i rješavanju zahtjevnih i specifičnih konflikata koji su sve češći u svijetu rada i poduzetništva. Posvećen ljudima i organizacijama, životnim i poslovnim izazovima, Ivan kao medijator i kao konzultant (Luomo.hr) može pomoći u raznovrsnim prilikama i neprilikama.

Najčešća područja medijacijskog rada:

– Radni sporovi i sve vrste konflikata u radnom okruženju (otkazi, štete, isplate, diskriminacija, mobing…)
– Građanski, trgovački i potrošački sporovi (vlasnički sporovi, isplate, naknade šteta, sporovi koji proizlaze iz ugovora, sporovi s državnim i javnim sektorom, autorski sporovi, sporovi u osiguranju, sporovi pružatelja bankovnih i/ili financijskih usluga)