Katja Žuvela, za sebe uvijek ističe da je odvjetnica i medijatorica, jer smatra što je bolja medijatorica, to je i bolja odvjetnica.

Najčešće područje njenog interesa medijacije jesu obiteljsko i nasljedno pravo. Smatra da konfliktan odnos, koji je sam po sebi slojevit, najbolje i najbrže mogu riješiti ljudi koji su se u njemu našli, samo trebaju imati priliku. Ljudima u konfliktu pristupa s poštovanjem, na način da ih sluša, čuje i trudi se pomoći im da doista slušaju i čuju jedni druge kako bi se došlo do rješenja i kako bi se konflikt riješio.