ALBINA DLAČIĆ, medijator, odvjetnica, specijalist za autorsko i srodna prava te prava industrijskog vlasništva, europski i HR patentni zastupnik te zastupnik za žigove i dizajn, arbitar za rješavanje sporova o domenama unutar vršne .hr domene, s više od 20 godina iskustva u pomaganju poduzetnicima i inovatorima, posebice onim u IT i tehnološkom sektoru, te kreativnim industrijama, osigurati pravni okvir zaštite i djelovanja na tržištu. Autor nekoliko stručnih članaka te sudionik niza panela i konferencija vezanih uz područje prava intelektualnog vlasništva. Kao ekspert, bila sam član radne grupe za intelektualno vlasništvo u pristupnim pregovorima RH za ulazak u EU (voditelj za poglavlje ˝baze podataka˝, te član-suradnik u poglavlju ˝softveri˝ i ˝enforcement˝).

Područja rada:

• sporovi svih vrsta iz i u vezi patenata, korisnih modela, žigova, dizajna, softvera, topografija poluvodiča i ostalih tehnoloških područja, uključujući i područje farmaceutike;
• sporovi svih vrsta iz područja autorskog i/ili srodnih prava;
• trgovački sporovi;
• statusni sporovi (pravo društava);
• investicijski sporovi;
• radni sporovi.

Edukacija:

• studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te studij Informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1993);
• poslijediplomski stručni studij autorskog i srodnih prava u UK, USA i EU, na Kings College-u u Londonu (2004);
• niz stručnih edukacija od kojih izdvajam ”Privacy in Cyberspace” (Harvard Law School, Berkeley Centre; 2002); ”Domain Name Disputes” (WIPO Arbitration and Mediation Centre; 2003); ‘’Electronic Commerce’’ (advanced course; WIPO; 2006); ”International Investment Arbitration” (CEF, Ljubljana; 2008); ”The role of patent in AI driven world” (EPO; 2020); ‘’Infringement by Equivalence in Major EPC Jurisdictions” (EPI, Munich; 2023); ”WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution: Update on Precedent and Practice” (WIPO Arbitration and Mediation Centre; 2023);
• redovito se stručno usavršavam kroz pohađanje dodatnih edukacija kao i konferencija.