Srđan Šimac je prije svega ČOVJEK. Sudjelovao je kao medijator u brojnim medijacijama. Pionir je medijacije u Hrvatskoj i mnogo šire. Pomogao je stotinama osoba, tvrtki i organizacija riješiti konflikte te sudske sporove u sudovima i izvan sudova. Medijator je na više domaćih i inozemnih medijatorskih lista te je međunarodno priznati trener medijatora. Član je više uglednih međunarodnih medijacijskih organizacija i međunarodni je medijacijski ekspert/konzultant/trener.

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih medijacijskih nagrada. Autor je brojnih stručnih članaka o medijaciji i aktivan je u edukacijskim objavama na društvenim mrežama.

Srđan je čovjek koji voli i vjeruje u ljude. Rado i na poseban način pomaže komunicirati onima koji to ne mogu sami, te surađivati, slušati se i razumjeti. Slušatelj je s dva velika uha. Pomaže im pronaći vlastita rješenja za njihove probleme u raznovrsnim odnosima (konfliktima).

Saznajte više