Srđan Šimac je sudac je Visokog trgovačkog suda RH, arbitar u Stalnom sudištu HGK, predsjednik je Hrvatske udruge za medijaciju (HUM), medijator, trener medijatora, mirotvorac, promotor medijacije i edukator o ljudskim vještinama. U medijacijski svijet ušao 2000. (Montreal). Medijator je od 2003., a trener medijatora od 2006.

Ima ogromno iskustvo u pomaganju u poboljšanju komunikacije te u rješavanju konflikata i sporova, kao i u ranom upravljanju njima. Permanentno se educira i edukator je u zemlji i inozemstvu. Njegove edukacije prošle su stotine polaznika. Specijalizirao se za obučavanje o ljudskim vještinama: medijaciji, pregovorima, komunikacijskim vještinama i upravljanju konfliktima, a posebno onima na radnom mjestu.

Sudjelovao je kao medijator u brojnim medijacijama. Medijator je na više domaćih medijatorskih lista te je međunarodno priznati trener medijatora i medijator na listama u Washingtonu, Londonu, Beču, Rimu i Beogradu.

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih medijacijskih nagrada. Autor je 2. medijacijske doktorske disertacije u Hrvatskoj – Medijacija kao generator promjena u pravosudnom sustavu i pravnoj profesiji. Autor je postova o medijaciji i ljudskim vještinama na LinkedIn-u i voditelj je emisije Medijator na PoslovniFM podcast radiju.

Srđan je čovjek koji voli i vjeruje u ljude. Rado i na poseban način pomaže komunicirati onima koji to ne mogu sami, te surađivati, slušati se i razumjeti. Slušatelj je s dva velika uha. Srđan živi medijaciju.

Najčešća područja medijacijskog rada:

 • pomorski sporovi svih vrsta, a posebno radi naknade štete zbog smrti, ozljede ili bolesti članova posade broda
 • trgovački i gospodarstveni sporovi svih vrsta
 • svi sporovi koji proizlaze iz ugovora
 • sporovi iz ugovora o osiguranju
 • građevinski sporovi
 • investicijski sporovi između države i ulagatelja
 • sporovi vezani u naknadu za štetu
 • konflikti i sporovi na radnom mjestu
 • radni sporovi
 • prijenos upravljanja i vlasništva u firmama
 • prijenos upravljanja i vlasništva u obiteljskim firmama na sljedeću generaciju
 • sporovi s javnim sektorom, javnim firmama i jedinicama lokalne samouprave