Vanja Bilić smatra da bez ravnoteže mudrosti i empatije nema pravde.

Ima 38 godine iskustva kao sudac, odvjetnik, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravosuđa, arbitar i medijator, s tim da je:

• Fokusiran na alternativno rješavanje sporova posljednjih 21 godinu,
• Certificirani medijator i arbitar, trener medijatora,
• Obranio prvi doktorat o medijaciji na ovim prostorima,
• Izradio nacrt prijedloga Zakona o mirenju iz 2003. u proveo saborsku proceduru.
• Provodio (i provodi) medijacije u trgovačkim i imovinskopravnim sporovima, kao i u obiteljskim, radnim i potrošačkim sporovima.

Sažetak iskustva s rješavanjem sporova

Kao medijator radio na trgovačkim, imovinskopravnim, radnim, obiteljskim i potrošačkim sporovima.
Kod razmatranja nečije pravne pozicije uvijek je ustrajao na tome da bi stranke trebale razmotriti mogućnost rješavanja sporova medijacijom, smatrajući to primarnim i najboljim načinom rješavanja sporova.

Osobni medijacijski stil

• Facilitira, sluša
• Testira realnost, skicira nagodbu.
• Ustraje na neutralnosti medijatora, kao i na povjerljivosti cijelog procesa.
• Nakon pripreme zakazuje sastanak s obje stranke, u fazi pregovaranja radi sa strankama na zasebnim sastancima, uživo i online.
• Vjeruje da bi nagodba iz medijacije morala biti u interesu obje stranke (svih stranaka) i da može biti mnogo više od kompromisa.

Osobni podaci

Radno iskustvo:

Trenutno radi u Ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa kao koordinator EU poslova. Radio kao (redom) sudac, odvjetnik, pomoćnik ministra pravosuđa.

Obrazovanje:

• srpanj 2008. –  doktorat na Pravnom fakultetu u Zagrebu (znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, tema: Alternativno rješavanje sporova i parnični postupak),
• srpanj 1989. – magisterij na Pravnom fakultetu u Beogradu (poslijediplomski studij građanskog prava),
• svibanj 1987. –  pravosudni ispit u Zagrebu,
• listopad 1981. – lipanj 1985.: Pravni fakultet u Splitu.
• rođen 1962.