Mirjana Zrnčić je više godina aktivna u Hrvatskoj udruzi za medijaciju i radi na razvijanju i promicanju ideje medijacije i nenasilne komunikacije kao osnovnog modela ponašanja među ljudima.

Kroz postupak medijacije vidi mogućnost pomoći osobama koje su u sukobu/konfliktu da prepoznaju nenasilnu komunikaciju kao put prema obnavljanju prekinute komunikacije i otkrivanju stvarnih interesa koji se kriju iza sukoba/konflikta. To je najčešće i pravi put prema rješenju.

Svoja znanja i iskustvo želi kroz medijaciju usmjeriti na pomaganje drugima u rješavanju sukoba/konflikata a da pritom ne zauzima strane, ne odlučuje tko je u pravu a tko u krivu i ne nameće rješenje. Vjeruje da samo u suradnji sa strankama može pomoći otkriti zapreke koje stoje pred rješenjem sukoba/spora među njima i u povjerljivom okruženju im pružiti stručnu i moralnu podršku za preuzimanje odgovornosti za donošenje rješenje i zamijeniti želje sa stvarnim potrebama.

Jer, „stranke su jedini vlasnici spora /konflikta i imaju moć njime i upravljati“.