Adam Klarić je specijalist za izvansudsko rješavanje sukoba. Završio je preddiplomski studij prava na Canterbury Christ Church University u Engleskoj 2020. i poslije završio diplomski studij za izvansudsko rješavanje sukoba u Škotskoj na University of Aberdeen sa naglaskom na medijaciju, arbitražu i vještine pregovaranja 2023.

Adam zagovara people-first pristup medijaciji, gdje odnosi među ljudima dolaze prvi, ispred materije problema. Tek jednom kada se uspostavi funkcionalan odnos, zajedničkim snagama se napada zajednički problem. Upravo zbog toga, smatra da je važnije baviti se ljudima nego nijansama zakona.

Adam čvrsto vjeruje u moć efektivne komunikacije kao transformativne sile u današnjem svijetu. Kako bi pomogao drugima, zalaže se za strpljenje, poštovanje, odgovornost i razum. Izrazito visoko cijeni fleksibilnost, koja mu omogućuje da se bavi s ljudima neovisno o njihovim profesijama i pomaže mu dolaziti do kreativnih rješenja za njihove probleme.