Suzana Fugaj je medijatorica i trenerica medijatora, magistra prava i sveučilišna specijalistica za ljudska prava. Prije 10 godina saznala je za medijaciju i odmah se priključila HUM-u volonterski, a nedugo zatim i zaposlila kao Stručna suradnica za pravne i administrativne poslove, Tajnica HUM-a i Voditeljica Centra za medijaciju HUM-a.

Smatra da današnji ubrzani način života, učestala pisana komunikacija i podrazumijevanje dovode do nerazumijevanja i konflikata među ljudima. Uvjerena je da postoji niz strategija da bi se neki problem riješio i da je stvarno moguće postići rješenje s kojim su sve strane zadovoljne.

Saznajte više