Ugovorna klauzula o obveznoj medijaciji (sporazum o medijaciji) – alat za upravljanje rizicima sporenja

Ugovorne strane su suglasne da će eventualna neslaganja ili nerazumijevanja te moguće sporove koji proizlaze iz ovog ugovora nastojati riješiti pregovorima. Za slučaj da spor ne uspiju riješiti u izravnim pregovorima, obvezuju se radi rješavanja spora pokrenuti medijaciju i osobno sudjelovati u njoj u Centru za medijaciju Hrvatske udruge za medijaciju (HUM).

Ako do mirnog rješenja spora ne bi došlo u roku od 60 dana od početka medijacije ili u duljem roku ako taj rok stranke suglasno produže, stranke su ovlaštene pokrenuti odgovarajući sudski postupak pred nadležnim sudom (alt. arbitražni postupak).

Ugovorne strane se obvezuju da prije okončanja medijacije neće pokrenuti sudski/arbitražni postupak.

U protivnom tužbu ili drugu pravnu radnju s kojom se spor formalno pokreće, sud ili drugo tijelo odbacit će, osim ako je ugovorna strana koja je podnijela tužbu ili drugu pravnu radnju s kojom se spor formalno pokreće, pristala na medijaciju, a druga ugovorna strana je i pored ove klauzule odbila u njoj sudjelovati.

Obrazloženje i pojašnjenje:

Ova klauzula je iznimno učinkovit alat za prevenciju potencijalnih formalno pravnih sporova bilo koje vrste. Najbolje vrijeme za unošenje ove klauzule u ugovor je vrijeme njegovog sklapanja. Tada su ugovorne strane u najboljim odnosima, pune su nade, optimizma i pozitivnih očekivanja. Velika je vjerojatnost da takvo stanje neće potrajati i da će prije ili kasnije doći trenutak kada će svaka strana započeti s drugačijim tumačenjem pojedine odredbe ugovora ili cijelog ugovora.

50% pregovora povodom takvih neslaganja ne uspijeva. Neuspjeh izravnih pregovora ne predstavlja potvrdu da se više ništa ne da učiniti osim započeti s parnicom ili arbitražom. Upravo je to pravi trenutak za medijaciju i medijatora. Drugim riječima, medijacija nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima. Sudovi i suđenje bilo koje vrste su alternativa medijaciji. Suđenje je nakon kvalitetne medijacije najčešće nepotrebno.

Uz obveznu medijacijsku klauzulu ugovorne strane su obvezne osobno sudjelovati u  medijaciji. Ako obje stranke odbiju sudjelovati u medijaciji, sud ili drugo tijelo odbacit će tužbu ili drugu pravnu radnju s kojom se započinje postupak. Jednaka posljedica je i slučaju da tužbu ili drugu pravu radnju podnese ugovorna strana koja je odbila sudjelovati u medijaciji protiv ugovorne strane koja je pristala na medijaciju.

Jedini izuzetak je za slučaj da tužbu ili drugu pravnu radnju podnese ugovorna strana koja je pristala na medijaciju protiv druge strane koja je odbila sudjelovati u medijaciji i pored ove klauzule o obveznoj medijaciji u ugovoru. Takvu tužbu ili drugu radnju sud ili drugo tijelo neće odbaciti. Međutim, sud u tom slučaju, ako utvrdi da je odbijanje medijacije s jedne strane neopravdano, prije nastavka parnice može te iste stranke uputiti na obavezni informativni sastanak s medijatorom kako bi se upoznale s medijacijom i mogle donijeti informirani pristanak hoće li je prihvatiti ili ne.

Zbog prirode medijacije najveći broj njih završava s nagodbom, često već na prvom i jedinom sastanku. Najteža zadaća svih je dovesti sudionike konflikta za zajednički stol. Njihovo opredjeljenje za medijaciju je tvrdi se i do 80% uspjeha do mirnog rješenja spora. U tome mnogo može pomoći upravo ova klauzula.

Mnogi sudionici medijacije po njenom okončanju ne propuste reći: “Zašto samo za medijaciju nisam saznao/la ranije?”

Ne dopustite da vas vaša ranija praksa, eventualno iskustvo s nekvalitetnom medijacijom, nesklapanje nagodbe u nekoj ranijoj medijaciji ili navike vaše u sastavljanju ranijih ugovora u kojima se odredbama o načinu rješavanja sporova povodom ugovora često ne pridaje posebna pažnja, ometu u unošenju ovakve ili slične klauzule.

  • Praksa kvalitetnih medijacija je potvrdila da je medijacija predstavlja najbolje vrijeme u životu jednog konflikta ili spora i ujedno daje najveće izglede za njegovo okončanje.
  • Medijacija je najbolji način da se ugovorne strane zauzmu za sebe nakon što njihovi izravni pregovori ne uspiju.
  • Medijacija je napredna verzija pregovora uz pomoć treće osobe u sredini od povjerenja stranaka.
  • Sudionici konflikta ili spora pregovaraju, jer s pregovorima postižu bolje rezultate, nego bez njih.
  • Oni koriste medijaciju, jer u medijaciji postižu bolje rezultate, nego u pregovorima.

Nagodba u medijaciji s uključenom privatnom ovršnom klauzulom na temelju zakona ima značaj ovršne isprave.

Medijacija se smatra pokrenutom prihvatom prijedloga za provođenje medijacije, osim ako je ta sporove u kojima postoji obveza medijacije propisano ili ugovoreno drugačije (početkom medijacije trebao bi se smatrati trenutak podnošenja suglasnog prijedloga za medijaciju medijatoru ili Centru za medijaciju ili trenutak u kojem druga strana prihvati podneseni jednostrani prijedlog za medijaciju). 

HUM, Zagreb, 2023.