Ugovorna klauzula o obveznoj medijaciji – alat za upravljanje rizicima sporenja

  • Ugovorne strane su suglasne da će eventualna neslaganja ili nerazumijevanja te moguće sporove koji proizlaze iz ovog ugovora nastojati riješiti pregovorima. Za slučaj da spor ne uspiju riješiti u izravnim pregovorima, obvezuju se radi pokušaja rješavanja spora pokrenuti i sudjelovati u medijaciji u Centru za pregovaranje i medijaciju Hrvatske udruge za medijaciju (HUM).
  • Ako do mirnog rješenja spora ne bi došlo u roku od 60 dana od početka medijacije ili u duljem roku, ako taj rok stranke suglasno produže, stranke su ovlaštene pokrenuti odgovarajući sudski postupak pred nadležnim sudom (alt. arbitražni postupak).
  • Ugovorne strane se obvezuju da prije okončanja medijacije neće pokrenuti sudski/arbitražni postupak, jer će se u protivnom tužba ili druga pravna radnja s kojom se spor pokreće, odbaciti kao preuranjena.

Objašnjenje:

Ova klauzula je učinkovit alat za prevencijsko djelovanje protiv potencijalnih formalno pravnih sporova. Najbolje vrijeme za unošenje ove klauzule u ugovor je vrijeme njegovog sklapanja. Tada su sve strane zadovoljne i sretne te iščekuju samo dobre stvari. Velika je vjerojatnost da takvo stanje neće potrajati i da će doći trenutak kada svaka strana drugačije tumači pojedinu odredbu ugovora. Kod neuspjeha pregovora povodom takvog neslaganja (50% pregovora ne uspijeva), medijacija je pr(a)va opcija. Uz obveznu medijacijsku klauzulu stranke su obvezne pokušati medijaciju, a eventualnu tužbu sud će odbaciti ako su stranke uz takvu klauzulu propustile sudjelovati u medijaciji.

Zbog prirode medijacije najveći broj njih završava s nagodbom, često već na prvom i jedinom sastanku. Najteža zadaća je  dovesti stranke za zajednički stol, nakon toga sve ide mnogo lakše. U tome veoma pomaže ova klauzula. Još gotovo ni jedna stranka po okončanju medijacije nije propustila reći: “Zašto samo za medijaciju nismo saznali ranije?”

Ne dopustite da vas ranija praksa ili navike u sastavljanju ugovora ometu u unošenju ovakve ili slične klauzule. Medijacija je najbolji način da se ugovorne strane zauzmu za sebe nakon što njihovi izravni pregovori ne uspiju. Medijacija kao napredna verzija pregovora uz pomoć treće osobe u sredini od povjerenja stranaka, nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima. Suđenje je alternativa medijaciji i nakon kvalitetne medijacije, najčešće je bespotrebno.