Izjava o opredijeljenosti za mirno izvansudsko rješavanje sporova (ADR Pledge)

HUM ohrabruje sve fizičke i pravne osobe da u svojim ugovorima koriste svakom subjektu stupnjevane klauzule o rješavanju sporova (vidjeti Medijacijska klauzula), prije svega izvansudskim putem, pregovorima i medijacijom. Čak i u odsutnosti takvih klauzula u ugovorima, izjava o opredijeljenosti za mirno rješavanje sporova javno obznanjena, jasna je poruka domaćoj i inozemnoj javnosti i poslovnoj zajednici o opredjeljenju organizacija, tijela i trgovačkih društava, te odvjetnika, odvjetničkih ureda i trgovačkih društava, konsensualne pristupe u rješavanja svih vrsta konflikata i sporova. Cilj je postići prikladnija i bolja poslovna rješenja, na brz, ekonomičan i efikasan način, utemeljen na zajedničkom upravljanju rizicima, međusobnom osobnom uvažavanju i zadovoljavanju uzajamnih interesa.

Najčešći odgovori na pitanje zašto potpisati ovakvu izjavu (FAQ)

1. Što je povod za izjavu o opredijeljenosti za mirno rješavanje sporova?

Neslaganja, sukobi i sporovi sastavni su i neizbježni dio poslovanja. Upravljanje njima na prikladan i pravovremen način preduvjet je uspješnog poslovanja. Danas smo s jedne strane izloženi iznimno brzim promjenama na tržištu i u poslovanju, uvećanim poslovnim rizicima te promjenama poslovnih obrazaca i snažnim više nego ikada izraženim potrebama za prilagođavanje tim novim uvjetima.

S druge strane, sporost i lati za odugovlačenje, neizvjesnost, rizici i troškovi tradicionalnog parničnog i sličnih postupaka, utemeljenih isključivo na suprotstavljanju i uzajamnim naporima stranaka i njihovih zastupnika, da u sporu naude jedna drugoj te da se međusobno pobjede ili poraze, dovedeni do razine posvemašnje poslovne neadekvatnosti i nepodnošljivosti.

Izuzetno efikasna praksa izvan-sudskog mirnog rješavanja sukoba i sporova (sustav preventivnog upravljanja i rješavanja sukoba i sporova, pregovori i medijacija kao napredna verzija izravnih pregovora koji nisu uspjeli, utemeljeni na suradnji, samostalnom upravljanju poslovnom sudbinom, resursima i rizicima te očuvanju poslovnih odnosa, osnovano i nužno potiče njihovu mnogo širu upotrebu pri rješavanju nesuglasica, sukoba i sporova u poslovnoj zajednici. Riječ je još uvijek o novim kooperativnim pristupima koji korak po korak zbog svoje efikasnosti osvajaju poslovni svijet. Ovi pristupi uz unekoliko redefinirani tradicionalni sustav rješavanja sporova prilagođen modernim vremenima, treba postati sastavni dio cjelovitog i uravnoteženog sustava rješavanja sporova u svakom društvu. U njemu svi subjekti svakodobno moraju imati pravo informiranog izbora najprikladnijeg načina u konkretnom slučaju.

2. Što je priroda i svrha ove izjave?

Ovo je izjava o opredijeljenosti za mirno rješavanje sukoba i sporova i ujedno poruka svima zainteresiranima i to kako onima koji u svom poslovanju i životu imaju jednako opredjeljenja tako i onima koji ih žele imati i napustiti kada je to moguće, ranije neproduktivne navike, prakse i pristupe. Ova izjava promovira i ohrabruje na sistematičan i konstruktivan pristup u rješavanju radnih i poslovnih neslaganja, sukoba ili sporova, neovisno o njihovoj vrsti i strankama u njima. Usmjerena je na rano, brzo i ekonomično rješenje svih nesuglasica te na postizanje najboljeg rješenja za sve uključene uz zadržavanje pune kontrole nad upravljanjem rizicima, troškovima, vremenom i drugim resursima te na očuvanje poslovnih odnosa i poslovne reputacije.

3. Mogu li se odlučiti za parnicu/arbitražu i pored potpisivanja ove izjave?

Izjava ne prisiljava potpisnike na svakodobno postupanje u ovom pogledu i ne isključuje korištenje parničnog i drugih sličnih postupaka kada je to god potrebno i opravdano. Ona samo ukazuje na prihvaćenu poslovnu politiku usmjerenu na korištenje individualno prilagođenih, konstruktivnih i kreativnih pristupa u rješavanju sukoba i sporova. Riječ je o iskazivanju odlučnosti i odgovornosti potpisnika o primarnosti određenog postupanja u slučajevima kada se između nastane problem, sukob ili spor u poslovanju, ili u vezi s njima. One upućuje na njihovu reputaciju, pouzdanost i povjerenje kod budućih i sadašnjih poslovnih partnera i ukazuju da je njihov primarni cilj u poslovanju, suradnja, a ne suprotstavljanje,

4. Od kakve je koristi ova izjava njihovim potpisnicima?

HUM ohrabruje sve fizičke i pravne osobe da u svojim ugovorima koriste svakom subjektu prilagođene stupnjevane klauzule rješavanju sporova, prije svega pregovorima i medijacijom. Čak i u odsutnosti takvih klauzula u ugovorima, izjava ove vrste javno obznanjena, jasna je poruka domaćoj i inozemnoj javnosti i poslovnoj zajednici o opredjeljenju organizacija, tijela, trgovačkih društava, odvjetnika te odvjetničkih ureda i društava, za pristupe u rješavanja svih vrsta sporova s ciljem postizanja boljih i poslovnih rješenja, na brz, ekonomičan i efikasan način, utemeljen na zajedničkom upravljanju rizicima, međusobnom uvažavanju i zadovoljavanju uzajamnih interesa.

Poslovno iskustvo potvrđuje da i pored toga što ova izjava pravno ne obvezuje njene potpisnike, ona za njih proizvodi značajne prednosti i koristi. Evo samo nekoliko razloga zašto je tome tako:

• Ovom izjavom šalje se poruka zainteresiranima da opredjeljenje za primarno rješavanje sporova mirnim putem, pregovorima i medijacijom, nije znak slabosti, već znak odgovorne poslovne politike usmjerene na lojalnost poslovnim partnerima.

• Ovakav izbor u prilici u kojoj je to moguće i opravdano, ne upućuje na manjak pouzdanja u vlastitu snagu ili pregovaračke pozicije, već opredijeljenost i sposobnost za samostalno rješavanje mogućih problema između poslovnih partnera.

• Izjava ujedno predstavlja signal svima onima koji su opredijeljeni za jednake poslovne politike, da će se na njihove prijedloge usmjerene na izravne pregovore i medijaciju) odgovoriti pozitivno s razumijevanjem i dobrodošlicom. O

• Ovo je otvoren poziv svim budućim potencijalnim sudionicima sporova s potpisnikom, na konsensualnu zajedničku akciju za pregovaračkim stolom.

• Izjavom se potvrđuje sistematičan pristup svim oblicima neslaganja i nerazumijevanja koja proizlaze iz rada i poslovanja te na poslovnu kulturu trgovačkog društva potpisnika usmjerenu na rani pristup rješavanju sukoba i sporova neovisno o njihovoj vrsti te na napore da se spriječi njihova eskalacija koje je posljedica prirodnih, međutim, neproduktivnih subjektivnih pristupa i negativnih emocionalnih reakcija pojedinaca u njih uključenih.

• Potpisnik izjave je opredijeljen je za ovakav pristup u svim vrstama sporova uključujući i one velike vrijednosti, složenosti i s mnogo strana u njih uključenih. U takvim sporovima dolaze još i više do izražaja posljedice isključivih tradicionalnih pristupa rješavanja sporova koji su najčešće suprotni ekonomskoj logici te kratkoročnim i dugoročnim interesima poslovnih partnera.

5. Zašto bi ja ili moje trgovačko društvo potpisalo ovu izjavu?

Izjava pogoduje njenim potpisnicima na način da svima zainteresiranima signalizira opredjeljenje za rješavanje sukoba i sporova na konstruktivan, pouzdan i poslovno racionalan način. Ovaka pristup omogućuje zadržavanje pune kontrole na postupkom njihovog rješavanja, nad sadržajem njihovog rješenja, nad vremenom i resursima. Ova izjava daje njenim potpisnicima i njihovim zastupnicima mnogo veću slobodu i kontrolu nad načinom rješavanja njihovih sukoba i sporova u odnosu na ugovorno obvezivanje na ovakav pristup.

6. Trebam li biti član HUM-a da bi potpisao ovu izjavu?

Ne. Svaka organizacija, tijelo, trgovačko društvo, odvjetnik, odvjetnički ured ili društvo, može potpisati ovu izjavu neovisno o tome je li član HUM-a ili ne.

7. Postoji li slična praksa u poslovnom svijetu?

Organizacija, tijela, trgovačka društva, odvjetnici, odvjetnički uredi ili društva, u svoje poslovne politike sve više uključuju i politiku mirnog rješavanje sporova. Među najpoznatijim sličnim izjavama je:

The 21st Century Corporate ADR Pledge

Kliknite na link u provjerite samo neke od više tisuća kompanija potpisnika ove izjave.
http://www.cedr.com/foundation/corporate-adr-pledge/

ADR PLEDGE ZA ORGANIZACIJE, TIJELA, UDRUGE I TRGOVAČKA DRUŠTVA
ADR PLEDGE ZA ODVJETNIKE, ODVJETNIČKE UREDE I DRUŠTVA