Jučer, dana 27. lipnja 2018. održan je treći okrugli stol Odvjetnici u mirenju/medijaciji u prostorijama HUM-a, Teslina 1, Zagreb.

Interes za mirenje najveći je upravo među odvjetnicima jer njime pružaju kvalitetniju i širu odvjetničku uslugu te istodobno ostvaruju osobno i profesionalno zadovoljstvo.

Moderator okruglog stola bio je Petar Petrić, odvjetnik i izmiritelj.

 

Sudionici, uglavnom odvjetnici, suci i pravnici raspravljali su o aktualnim pitanjima u svijetu mirenja te ulozi odvjetnika kao ključnih čimbenika u razvoju mirenja kroz tri teme:

1. Pripremaju li odvjetnici svoje stranke za mirenje

Ana-Marija Kajić, odvjetnica i izmiriteljica uvodnim je govorom istaknula važnu ulogu odvjetnika u informiranju, kao i upoznavanju s pravilima i prednostima kroz pripremu stranaka za provođenje mirenja, koji se postupak u mnogočemu razlikuje od parničnog postupka. Nakon diskusije i di

jeljenja osobnih iskustava, sudionici su se složili da uspješnost mirenja ovisi o pripremi stranaka, zato smatraju da je iznimno potrebna i važna, kao i da bi priprema za mirenje trebala biti zajednički projekt odvjetnika i stranke.

2. Koji su stilovi mirenja najbliži odvjetnicima

Iva Buljan, sutkinja i povjerenica za mirenje na Trgovačkom sudu u Zagrebu, kao uvodničarka navela je da se izmiritelji u praksi susreću s različitim stilovima mirenja, od kojih su osnovni facilitacijski, transformativni i evaluativni. Iako se evaluativni često primjenjuje u Americi, i bliži je odvjetnicima jer se razmatraju pravne okolnosti sukoba, ocjenjuje se pravna snaga dokaza i argumenata te se nudi savjet i mišljenje kako bi porota ili sudac u određenom slučaju mogli odlučiti. U Hrvatskoj se najčešće primjenjuje facilitacijski stil, pri čemu izmiritelj ne daje savjete niti donosi odluke, već pomaže strankama da se pomaknu iz svojih pozicija, da istraže i pronađu svoje stvarne interese, dok u se u određenoj mjeri koriste i pristupi iz transformativnog i evaluativnog mirenja, kao što je npr. mirenje na radnom mjestu. Razmatranja sudionika dovode do zaključka da se koriste svi stilovi, a obzirom na predmet i situaciju bitno je da izmiritelj prepozna koji bi stil mogao pomoći.

3. Hoće li nove generacije odvjetnika više koristiti mirenje?

Pred mladim odvjetnicima veliki su izazovi i mogućnosti koje donosi razvoj tehnologija (blockchain), upotreba umjetne inteligencije, pravno upravljanje rizicima, uporaba novih platformi, on line sudovanje… Na pitanje hoće li budućnost donijeti sve veću uporabu mirenja kao inteligentnog i humanog načina rješavanja, ali i preveniranja sukoba, odgovorili su mladi pravnici, predstavnici studentske udruge eStudent, koji su mišljenja da studentima nedostaje edukacije o mirenju na pravnim fakultetima te su “gladni” srodnih vještina, što pokazuje i veliki interes te posjećenost Tjednu mirenja na Pravnom fakultetu u Zagrebu, koji je organiziran ove godine u ožujku u suradnji HUM-a i eStudenta.

Mirenje polako ulazi u sve pore društva, a na odvjetnicima je pravi izazov u pronalaženju najboljeg odgovora kako stranke privući u medijaciju. Zaključak ovog okruglog stola je da postoji potreba i želja za nastavkom održavanja okruglih stolova, s ciljem razmjene iskustava, promoviranjem, širim korištenjem mirenja u svakodnevnoj praksi te susretima koji će motivirati i osnažiti one koji vjeruju da je mirenje budućnost.

 

Posebice nas veseli što se sve više odvjetnika aktivno pridružuje i sudjeluje u traženju odgovora na pitanja povezana sa svjetskim trendovima u mirenju.

Zahvaljujemo našem moderatoru Petru Petriću na iznimnom doprinosu u organizaciji te uspješnoj provedbi i ovog okruglog stola te svim sudionicima i sudionicima!