HUM partner u projektima:

1. CENTAR ZA KULTURNE DJELATNOSTI nositelj je projekta pod nazivom „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“. Osim HUM-a, partneri na ovom projektu je Norveški helsinški odbor. Projekt je započeo 1. siječnja 2021., a traje do 31. prosinca 2022. godine. Cilj projekta je potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava, a javnost upoznati s provođenjem odluka ESLJP i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor Ministara Vijeća Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosi €149.764,80, a financijska sredstva su osigurana kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

HUM će  provesti edukaciju o mirenju/medijaciji za pravnike iz Zagreba i 8 ciljanih županija i osigurati podršku u dosegu stručne pravne javnosti, kao i pružati organizacijsku
podršku svih događanja za ciljanu grupu odvjetnika i stručnu javnost.

Više o projektu: http://www.ckd.hr/informirani-gradani-prate-sprjecavanje-buducih-krsenja-lj-prava-i-rad-ureda-zastupnika-hrvatske-pred-esljp/

                                              

 

2. SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava prijavitelj je projekta za pružanje primarne pravne pomoći, a u kojem će zajedno s HUM-om kao partnerom održali online okrugli stol “Medijacija i mladi”  u okviru Tjedna medijacije, 19.10.2021. 

Okrugli stol dio je projekta pod nazivom Pravo za pravo, koji financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH. Udruga SOS Rijeka je nositelj projekta dok je partner Hrvatska udruga za mirenje. Cilj projekta je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

                       

 

 

PROJEKTI IZ 2020:

3. NOVI SINDIKAT je nositelj projekta “Zadovoljan radnik – uspješan poslodavac –  ZaRUP”. Osim HUM-a, partneri na ovom projektu je i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova. Projekt je započeo 1. kolovoza 2020., a traje do 31. siječnja 2022. godine. Cilj projekta su humaniji odnosi i zaštita te jačanje radničkih prava. Projektom je omogućeno da 15 članova organizacije pohađa i osnovnu i dodatnu obuku za medijatore. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više o projektu: https://zarup.eu/

 

 

 

 

PROJEKTI IZ 2019:

4. Volonterski centar Zagreb prijavitelj je projekta „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“ u okviru Švicarsko – hrvatskog programa suradnje koji sufinancira Ured za udruge vlade RH. Projekt traje 20 mjeseci, a započeo je 1.8.2019. Cilj projekta je osnažiti doprinos organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj uz unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije. HUM kao partner projekta održava edukacije u osnovnim i srednjim školama o nenasilnoj komunikaciji, a kao predstavnica HUM-a u projektu sudjeluje Dušanka Pribičević – Gelb i Suzana Fugaj. Ostali partneri su: Udruga OAZA, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb, IX. gimnazija Zagreb. Projektom će se razvijati novi programi izobrazbe i 2 kurikuluma, održavati orijentacijske radionice o volontiranju, zaštiti okoliša i nenasilnoj komunikaciji, provoditi edukacija o menadžmentu volontera i mnoštvo volonterskih akcija. Predviđena je i izrada i tiskanje nove publikacije o osnovnoškolskom volontiranju, a škole koje su partneri dobit će posebne prostorije za vrijedne volontere. Više o projektu pratite na facebooku i web stranici Volonterskog centra Zagreb, https://www.vcz.hr/info-pult/novosti-i-dogadjanja/zapoceo-projekt-skolska-volonterska-zajednica-snaga-za-odrzivi-razvoj/