HUM partner u projektima:

1. CENTAR ZA KULTURNE DJELATNOSTI nositelj je projekta pod nazivom „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“. Javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) do sada nije vođen u hrvatskom društvu, niti je traženo sudjelovanje organizacija civilnog društva u svojstvu promatrača tog mehanizma. Projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava to će stanje promijeniti traženjem izmjene Uredbe o Uredu zastupnika, kojom su ta pitanja regulirana. Zahtjevi će biti podržani nizom javnih događaja za educiranje javnosti putem medija.

Cilj je projekta potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava te upoznati javnost s provođenjem odluka ESLJP-a i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor ministara Vijeća Europe.

Centar za kulturne djelatnosti provodi projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, a financijski ga podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj  (Active citizens fund) sa 149 764,80 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP-a grantova u trajanju od 24 mjeseca (od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022.).

Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskom udrugom za medijaciju, koja je provela edukaciju o medijaciji i postupku mirenja za pravnike iz Zagreba i osam ciljanih županija te osigurava podršku u dosegu stručne pravne javnosti, kao i pruža organizacijsku podršku svih događanja za ciljanu grupu odvjetnika i stručnu javnost. Norveški helsinški odbor provest će istraživanje o dobrim praksama provedbe presuda ESLJP-a u Norveškoj, koje će biti prevedeno i prezentirano zainteresiranoj javnosti u RH. Više možete saznati na https://www.facebook.com/informiranostsprjecavakrsenjeljudskihprava/

 

                                              

 

2. SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava prijavitelj je projekta za pružanje primarne pravne pomoći, a u okviru kojeg je zajedno s HUM-om kao partnerom održan online okrugli stol “Mladi i medijacija”  u Tjedna medijacije, 19.10.2021.  Uvodničarka je bila Iva Čatipović, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava , te panelistice Mirela Pašić, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Iva Zenzerović, Centar za mirovne studije i  Suzana Fugaj, Hrvatska udruga za medijaciju. Iz čijih su iskustva sudionici saznali kako mladi mogu spojiti medijaciju s privatnim i poslovnim životom te kako koristiti neformalnu medijaciju u kolektivu. Snimku možete poslušati na linku: OVDJE.

Okrugli stol dio je projekta pod nazivom Pravo za pravo, koji financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH. Udruga SOS Rijeka je nositelj projekta dok je partner Hrvatska udruga za mirenje. Cilj projekta je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

                       

 

 

PROJEKTI IZ 2020:

3. NOVI SINDIKAT je nositelj projekta “Zadovoljan radnik – uspješan poslodavac –  ZaRUP”. Osim HUM-a, partneri na ovom projektu je i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova. Projekt je započeo 1. kolovoza 2020., a traje do 31. siječnja 2022. godine. Cilj projekta su humaniji odnosi i zaštita te jačanje radničkih prava. Projektom je omogućeno da 15 članova organizacije pohađa i osnovnu i dodatnu obuku za medijatore. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više o projektu: https://zarup.eu/

 

 

 

 

PROJEKTI IZ 2019:

4. Volonterski centar Zagreb prijavitelj je projekta „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“ u okviru Švicarsko – hrvatskog programa suradnje koji sufinancira Ured za udruge vlade RH. Projekt traje 20 mjeseci, a započeo je 1.8.2019. Cilj projekta je osnažiti doprinos organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj uz unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije. HUM kao partner projekta održava edukacije u osnovnim i srednjim školama o nenasilnoj komunikaciji, a kao predstavnica HUM-a u projektu sudjeluje Dušanka Pribičević – Gelb i Suzana Fugaj. Ostali partneri su: Udruga OAZA, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb, IX. gimnazija Zagreb. Projektom će se razvijati novi programi izobrazbe i 2 kurikuluma, održavati orijentacijske radionice o volontiranju, zaštiti okoliša i nenasilnoj komunikaciji, provoditi edukacija o menadžmentu volontera i mnoštvo volonterskih akcija. Predviđena je i izrada i tiskanje nove publikacije o osnovnoškolskom volontiranju, a škole koje su partneri dobit će posebne prostorije za vrijedne volontere. Više o projektu pratite na facebooku i web stranici Volonterskog centra Zagreb, https://www.vcz.hr/info-pult/novosti-i-dogadjanja/zapoceo-projekt-skolska-volonterska-zajednica-snaga-za-odrzivi-razvoj/