Hrvatska udruga za mirenje na redovnoj i izbornoj Skupštini održanoj 8. svibnja 2017. godine usvojila je novi

STATUT

Hrvatske udruge za mirenje

usvojen na Skupštini HUM-a 13. svibnja 2019

 

Pravilnik o medijaciji u HUM-u

usvojen na sjednici Upravnog odbora HUM-a 3. lipnja 2019.