mr. sc. Danica Lisičar, većinu svojeg radnog vijeka provela je na radnom mjestu rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima u velikom poslovnom subjektu. U okviru poslova je predlagala i upravljala organizacijskim promjenama i promatrala kako one djeluju na radnike i kakav je njihov utjecaj na poslovnu kulturu. Odnosi između radnika, socijalni dijalog poslodavca i predstavnika radnika, kolektivno pregovaranje i različiti vrijednosni sustavi ili interesi mogu narušiti poslovnu kulturu i dugoročno uzrokovati štetu koja nije samo financijska. Kroz svoj radni vijek vrlo je brzo prepoznala medijaciju kao jedan od najprihvatljivijih načina rješavanja sporova između dvije ili više sukobljenih strana. Nakon niza završenih obuka za medijatore i trenere medijatora bavi se medijacijom više od 20 godina, a najviše ima iskustva u medijaciji kolektivnih i individualnih radnih sporova. Nalazi se na Listi miritelja Gospodarsko socijalnog vijeća, akreditirana je miriteljica i trenerica miritelja upisana u registar koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH, također je miriteljica i trenerica miritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, autorica je mnogih obrazovnih programa za teorijsku i praktičnu obuku miritelja .

Kao gost-predavač sudjelovala na Konferenciji održanoj u organizaciji Ministarstva pravosuđa Slovenije. U okviru usavršavanja medijacijskih vještina završila je obuku za TA-analitičara u medijaciji, što dodatno uključuje stručno znanje i vještine za prepoznavanje i upravljanje konfliktima, te razumijevanje i korištenje psiholoških vještina u narušenim međuljudskim odnosima. Ostvarila je suradnju sa mnogim tvrtkama i poslovnim subjektima, Pravosudnom akademijom, Agencijom za odgoj i obrazovanje, u svojstvu trenerice miriteljskih vještina. U posljednje vrijeme intenzivno radi na uspostavi standarda medijacijske poslovne kulture i oblikovanju obrazovnih programa za provođenje medijacije na radnom mjestu.