HUManiji način rješavanja sporova

POZIV I PRIJAVA

Dodatna obuka za medijatore u potrošačkim sporovima

Ovladavanje naprednim medijacijskim znanjima, tehnikama i vještinama u rješavanju potrošačkih sporova

Želite li saznati više o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova?

Želite li saznati zajednička pravila koja se primjenjuju na sve proizvode i usluge široke potrošnje u prodaji preko interneta i neovisno o njemu, diljem EU?

Želite li usvojili vještine i tehnike za pristup povoljnim, brzim i jednostavnim mehanizmima rješavanja potrošačkih sporova uključujući i korištenje internetske platforme EU-a?

Želite li naučiti više o zaštiti najranjivijih skupina potrošača?

Želite li steći dublja znanja o pružanju potpore, informacija i savjeta u vezi sa alternativnim načinom rješavanja potrošačkih sporova mirenjem te kako sve to na najbolji način prenijeti trgovcima i potrošačima?

Pozitivan odgovor na bilo koje od ovih pitanja kvalificira vas za prijavu na dodatnu obuku. Više pozitivnih odgovora čini vas kandidatom za ovu obuku!

Obuka je namijenjena izmiriteljima/icama koji/e su pohađali/e osnovnu obuku za izmiritelje u trajanju od najmanje 40 sati u akreditiranoj instituciji.

Cilj i svrha obuke:

Cilj i svrha obuke je stjecanje specijaliziranih znanja, tehnika i vještina pomoću kojih će miritelj, kao nezavisna i stručna, treća osoba u medijaciji pomoći strankama (bez mogućnosti 1odlučivanja) u rješavanju svih vrsta potrošačkih sporova u zemlji i prekograničnih potrošačkih sporova nastalih između trgovaca i potrošača, uključujući i on-line medijaciju, u kojima se rješavaju potrošački sporovi između stranaka neovisno o njihovoj udaljenosti.

Program obuke izvodi se u tri (3) tematski strukturirane cjeline:

  • propisi o zaštiti potrošača
  • obilježja potrošačkih sporova
  • vještine, metode i tehnike miritelja u rješavanju potrošačkih sporova

U dodatnoj obuci imat ćete priliku osvježiti znanja, tehnike i vještine s kojima ste se susreli u osnovnoj obuci i također napraviti više koraka dalje ka stjecanju novih znanja i vještina u alternativnom rješavanju potrošačkih sporovima s kojima se niste imali priliku suočiti ranije neovisno o vašem iskustvu u mirenju.

Vjerujemo da će ova obuka pridonijeti uvećanju znanja i vještina koje već posjedujete. Potrudit ćemo se da opravdamo i potvrdimo pozitivna iskustva i ocjene koje su nam dali polaznici naših osnovnih i dodatnih obuka za izmiritelje.

Naglasak u ovoj obuci je na praktičnim iskustvima iskusnih trenera-izmiritelja i na praktičnoj primjeni osnovnih i naprednih vještina i tehnika.

Mirenje ne miruje! Zahtjeva stalno učenje i nove pristupe!

Pridružite nam se i vi

Obećavamo Vam da ćemo zajedno ne samo mnogo naučiti kroz teorijsko i praktično učenje, već jamčimo da ćete se istodobno veoma dobro zabaviti i steći nova poznanstva i prijateljstva.

Više o ocjenama i mišljenjima naših polaznika na:

http://www.medijacija.hr/index.php/edukacija/ocjene-i-miljenja-polaznika.html

Certifikat i registracija u Registru izmiritelja

HUM je udruga certificirana od Ministarstva pravosuđa RH za provođenje medijacije, osnovne i dodatne obuke za medijatore. Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za
akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (NN broj 59/11), dodatna obuka za medijatore u trajanju od ukupno 20 sati svake dvije godine, obvezna je za medijatore registrirane pri Registru izmiritelja Ministarstva pravosuđa RH. HUM će svakom od polaznika/ca koji/a uspješno završi dodatnu obuku izdati certifikat o završenoj dodatnoj obuci. Svi  polaznici koji uspješno završe ovu obuku, mogu dostaviti certifikat akreditirane institucije za medijaciju o provedenoj dodatnoj obuci u skladu s člankom 7. Pravilnika.

Format i program obuke

Dodatna obuka traje ukupno 20 sati (teorijsko/praktičnog rada i iskustvenog rada) i održava se u grupi od najmanje 12 polaznika, a maksimalan broj je 20.

Za vrijeme obuke koriste se različite nastavne metode:
– predavanja
– rasprave, dijalozi i debate
– igranje uloga (rad na slučaju) – usmena prezentacija
– analiza igranja uloga
– radionice
– igre grupne dinamike
– razmjena stručnih pogleda i iskustava
– on-line medijacija
– vizualizacija
– evaluacija obuke

Obuka je interaktivna i zahtjeva osobno sudjelovanje polaznika. Između polaznika i trenera nema prepreka što se osigurava posebnim načinom sjedenja. Svi polaznici i treneri motiviraju se razmijeniti međusobna iskustva i učiti jedni od drugih. Kroz prezentacije, demonstracije, filmove, igre i vježbe i među njima igranje uloga, imat ćete priliku primijeniti naučene tehnike i vještine. Po završetku obuke polaznici ocjenjuju program i trenere u njihovoj izvedbi. Detaljni program obuke dostavlja se prijavljenima za obuku.

Tko su treneri?

Treneri izmiritelja HUM-a svrstavaju se među najiskusnije hrvatske medijatore i imaju veliko iskustvo kako u medijaciji i u educiranju medijatora i promoviranju medijacije. Treneri mr. sc. Danica Lisičar i dr. sc. Vanja Bilić rade u paru.

Posebne napomene

HUM jamči kvalitetu obuke, kao i osiguranje buduće periodične napredne i druge vrste obuka ili edukacija za medijatore. Članovi HUM-a imaju dodatne pogodnosti, među kojima je i promatranje medijacija i sudjelovanje u slobodnim radionicama. HUM brine o daljnjoj edukaciji svojih članova.

Za sva dodatna pitanja, kao i za detaljni program obuke, slobodno nam se obratite telefonom, elektronskom ili redovnom poštom.

Radujemo se unaprijed našem zajedničkom druženju, upoznavanju, učenju i suradnji.