Dodatna obuka za medijatore/ice održat će se 17., 18., 19. i 20. siječnja 2024. u prostorijama HUM-a, Kneza Mislava 12, Zagreb

 

Vrijeme održavanja:

17., 18., 19. siječnja: 15:00 – 20:00 sati
20. siječnja: 10:00-15:00 sati

Voditelji: dr. sc. Vanja Bilić, Aida Marijan i Dušanka Pribičević-Gelb

 

Nudimo Vam novi program s temama:
 Kako prepoznati medijabilni predmet?
 Prepoznavanje osjećaja i potreba stranaka u medijaciji
 Neverbalna komunikacija
 Analiza sukoba
 Kako provoditi medijaciju s više sudionika/stranaka?
 Etika u medijaciji
 Medijacija i komedijacija – prednosti i nedostaci
 

Obvezno je sudjelovanje na svih 20 sati obuke. 

Kome je obuka namijenjena?
Obuka je namijenjena medijatorima/icama koji/e su pohađali/e osnovnu obuku za medijatore u trajanju od najmanje 40 sati.

Nakon završetka obuke, medijatorima će biti izdana potvrda o uspješno završenoj 20- satnoj dodatnoj obuci.
 

Cijena obuke:
312 EUR-a + PDV, odnosno ukupno 390 EUR (2938.46 HRK)

Podaci za uplatu:
IBAN: HR6423400091110129739
Model: ostaviti prazno
Poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Potrebno je minimalno 8 polaznika da bi se edukacija provela.
 

Potvrde sudjelovanja dostaviti do 15. siječnja 2024. na e-mail: info@medijacija.hr