dr. sc. Vanja Bilić

Vanja je radio kao sudac, odvjetnik, pomoćnik ministra i državni službenik te pisao znanstvene radove. Bavio se građanskim pravom u teoriji i praksi, sa svih pozicija.
Certificirani medijator i trener medijatora s velikim iskustvom. Bavi se medijacijama u imovinskim, obiteljskim i potrošačkim sporovima, odnosno u svim sporovima u kojima je potrebno bogato iskustvo i znanje (ne samo pravničko nego i opće).

Bavio se u radom na pripremi svih zakona u vezi s građanskim pravom (ZPP, OZ, ObZ, ZOO, ZN, dr.) Sudjelovao u radu na Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Na Zakonu o mirenju radio od samog početka. Obranio prvi doktorat o mirenju u Hrvatskoj.

Radno iskustvo:
• 1.8.2014. – danas: poslovi u Ministarstvu pravosuđa: voditelj javne
• nabave, voditelj službe za upravljanje imovinom i opće poslove,
• od 18.1.2018. voditelj odjela za opće propise građanskog procesnog prava
• od 11.6.2013. – 31.7.2014. – savjetnik ministra pravosuđa
• od 19.1.2012. – 10.6.2013. – pomoćnik ministra pravosuđa, Uprava za
• građansko, trgovačko i upravno pravo pri Ministarstvu pravosuđa
• od 3.12.2010. – 18.1.2012. – ravnatelj Uprave za građansko, trgovačko i
• upravno pravo u Ministarstvu pravosuđa RH,
• od 6.1.2005. – 2.12.2010. – odvjetnik u Zagrebu,
• od 18.4.2002. – 5.1.2005. – pomoćnik ministrice pravosuđa,
• od 5.5.1993. – 17.4.2002. – odvjetnik u Šibeniku (godinu dana) i Splitu,
• od 4.4.1988. – 4.5.1993. – sudac na Općinskom sudu u Splitu,
• od 16.09.1985. – 30.09.1987. – pripravnik na Okružnom privrednom sudu u
• Splitu.

Obrazovanje
• srpanj 2008. – doktorat na Pravnom fakultetu u Zagrebu (znanstvena grana
• građansko pravo i građansko procesno pravo, tema: Alternativno rješavanje
• sporova i parnični postupak),
• srpanj 1989. – magisterij (poslijediplomski studij građanskog prava),
• svibanj 1987. – pravosudni ispit,
• listopad 1981. – lipanj 1985. – Pravni fakultet u Splitu.

Jezici
• Hrvatski, Engleski, Talijanski, Njemački, Francuski, Španjolski, Ruski.

Područje interesa
• Građansko pravo u teoriji i praksi – svi aspekti građanskog prava.
• Posebno koncentriran na alternativno rješavanje sporova.
• Certificirani medijator i trener izmiritelja s iskustvom u praktičnoj provedbi ideje i prakse mirenja.
• U Ministarstvu pravosuđa bavio se radom na zakonodavnoj djelatnosti u vezi sa svim građanskopravnim propisima
• Radin na Zakonu o mirenju od samog početka.
• Sudjelovao u radu na Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova kao član radne skupine.
• Obranio prvi doktorat o mirenju u Hrvatskoj.

Osobni podaci
• Rođen u Splitu, 20. veljače 1962., oženjen, otac sina – 27 godina