Dušanka Pribičević Gelb diplomirani je politolog. Završila je Fakultet političkih nauka u Zagrebu 1976. Nakon toga je na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti, Zagreb 1984. do 1985. završila i dopunsko pedagoško – psihološko obrazovanje. 1976. – 2016. zaposlena u Ministarstvu unutarnjih poslova RH, Policijska akademija. Od 2012. predavačica na VPŠ-u. Osim toga:

 • – izabrana u naslovno nastavno zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje sigurnosne i obrambene znanosti
 • – 2012. organizatorica nastave na Visokoj policijskoj školi.
 • -2001. predaje Policijsku etiku i ljudska prava u Srednjoj policijskoj školi i izvodi vježbe iz Ljudskih prava na Visokoj policijskoj školi.
 • -2000. radi u izdavačkoj djelatnosti Policijske akademije uređujući udžbeničku i stručnu literaturu iz prava, kriminologije, kriminalistike, forenzičkih znanosti, policijske etike i deontologije.
 • -1995. nastavnica u Srednjoj policijskoj školi društvene grupe predmeta: Ustav i političko uređenje, TIPSS, Marksizam, ODHZ, Politika i gospodarstvo, Sociologija.
 • -1978. radi u Psihološko-pedagoškoj službi kao propagandista na animaciji učenika osnovnih škola za upis u Srednju policijsku školu.

Aktivno djeluje u civilnom sektoru od 1993. do danas, sudjeluje u nizu novih civilnih inicijativa: ARK – grupa za direktnu zaštitu ljudskih prava, Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava, Centar za mirovne studije u Zagrebu, «Mali korak» – Centar za kulturu mira i nenasilja, surađujući i s nizom nacionalnih i internacionalnih neprofitnih organizacija kao što je Centar za otvorenu komunikaciju – Skopje, Nansen Dijalog Centar – Sarajevo, Danski crveni križ – Bosanska Krupa, Centar za nenasilnu akciju – Beograd, UNICEF – Zagreb itd.

Uredila četiri knjige iz područja ljudskih prava: Priručnik za ljudska prava – praktičan vodič za nadgledanje ljudskih prava (1998), Romi u Hrvatskoj danas (1998), Nevladine organizacije i europski standardi ljudskih prava (1998) i Vodič kroz vaša prava (1999); u koautorstvu s Majom Uzelac: Priručnik za voditelje i voditeljice radionica – Škole u projektu Policija u zajednici (2005) i Uzelac, Ratković, Pantić i Pribičević-Gelb: Priručnik za nastavnike za rad s roditeljima – Za roditelje – Radionice za rad s roditeljima (2008) i drugo dopunjeno izdanje (2010), Grupa autora: Priručnik za nastavnike – Znam, razmišljam, sudjelujem (1. izdanje 2013, 2. izdanje 2014.)

Osim toga, dodatno se usavršava i obrazovala.

 • Agencija za odgoj i obrazovanje – 3 ciklusa usavršavanja učitelja miritelja
 • Mirovna akademija u Sarajevu: Civiliziranje nacionalizma – pacifikacija regije (unapređivanje praksi i teorija izgradnje mira)
 • Ured za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a i MUP RH: Program sprečavanja zločina iz mržnje za službenike koji provode zakon – Trening za trenere.
 • Zavod za školstvo RH i UNICEF: stručno usavršavanje iz područja prevencije vršnjačkog nasilja, stekla status UNICEF-ove mentorice za škole uključene u projekt „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“.
 • /04. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave – Projekt EC CARDS 2001 «Reforma javne uprave» komponenta br. 3 trening državnih službenika: obuka trenera državnih službenika.
 • Balkansko udruženje mladih iz Beograda: regionalni Trening za trenere
  • Rješavanje sukoba u zajednici, Istok- Istok program, Beograd, SiCG.
 • Nansen Dialouge Centre iz Sarajeva: regionalni Trening za trenere
  • Rješavanje sukoba u zajednici, Istok- Istok program, Jahorina, BiH.
 • Mirovni inštitut iz Ljubljane: regionalni Trening za trenere
  • Rješavanje sukoba u zajednici, Ljubljana, Slovenija
 • Međunarodni odbor crvenog križa Seminar o međunarodnom humanitarnom pravu i pravu o ljudskim pravima, Zagreb
 • Zavod za unapređivanje školstva Ministarstva prosvjete i športa RH: stručno usavršavanje u odgoju i obrazovanju za ljudska i dječja prava
 • NVO “Mali korak” – strukturirano učenje psihosocijalnih vještina: tečaj miroljubivog rješavanja sukoba i medijacije u školi

Trenersko/predavačko iskustvo:

 • – do danas trenerica medijatora u Hrvatskoj udruzi za medijaciju
 • – 2010. za Središnji državni ured za upravu – voditeljica treninga Upravljanje radom i učinkovitošću, Vještine pregovaranja – osnovni tečaj, Prezentacijske vještine
 • – do danas za UNICEF Zagreb – trenerica/mentorica u projektu ZA SIGURNO POTICAJNO OKRUŽENJE U ŠKOLAMA – kampanja protiv nasilja u školama.
 • – do danas za Agenciju za odgoj i obrazovanje (MZOŠ) priprema i provodi radionice za seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola: Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo.
 • – do danas MALI KORAK – Centar za kulturu mira i nenasilja, voditeljica/suvoditeljica treninga i seminara za nastavnike/ce i druge profesionalne skupine te mirovne aktiviste/ice u području edukacije za nenasilnu komunikaciju, upravljanje sukobom, mir i ljudska prava te aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni Hercegovini.
 • Neke od aktivnosti u Malom koraku:
  • do danas u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje priprema i provodi ciklus radionica iz područja medijacije za suce izmiritelje
  • za OESS priprema i provodi ciklus radionica „Medijacija u školi“ za nastavnike u Vukovaru i Osijeku
  • za OESS i MUP RH priprema i provodi radionice za nastavnike srednjih škola i kontakt policajce u projektu Policija partner građanima
  • /05. programska koordinatorica i trenerica u okviru projekta “Škola aktivnog građanstva za mlade i odrasle: povezivanje škole i lokalne zajednice”,
  • -2006. voditeljica 24 seminara «Odgoj i obrazovanje za ljudska prava» za nastavnike/ce osnovnih i srednjih škola u suradnji s Nansen Dijalog Centrom iz Sarajeva i OESS-om za BiH,
  • -2002. trogodišnji projekt edukacije nastavnika/ca osnovnih škola (razredna i predmetna nastava) za CABAC program u suradnji s Danskim crvenim križem. Utjecaj programa na djecu znanstveno je evaluiran,
  • -2001. trenerica «Malog koraka» u okviru UNICEF-ova projekta za Republiku Hrvatsku «Miroljubivo rješavanje problema u školi i mladi za mlade – medijacija u školi», koji se provodio u preko 90 osnovnih škola, primarno onih u ratom zahvaćenim područjima. UNICEF je 2000. godine akreditirao «Mali korak» za pripremne sastanke, a 2002. i za sudjelovanje na Specijalnoj sjednici o djeci Generalne skupštine UN kao jednu od osam udruga iz cijelog svijeta s pravom nastupa.
 • – 2017. Centar za mirovne studije – voditeljica kolegija na Mirovnim studijima: Ljudska prava, Uvod u mirovne studije i Nacionalni identiteti.

Dušanka Pribičević-Gelb dopredsjednica je Hrvatske udruge za medijaciju. Godine 2020. dobila je medijatorsku nagradu za životno djelo “Borislav Blažević”.