Kako uspješno predložiti medijaciju i kako učinkovito

zastupati stranke u medijaciji

Pobijedite u svakom sporu!

29. i 30. ožujka 2019.

Voditelji edukacije: Petar Petrić i dr. sc. Srđan Šimac

Jeste li znali da 50% pregovora ne uspijeva. Medijacija nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima. Kada pregovori propadnu, pravo je vrijeme za medijaciju – za naprednu verziju pregovora uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka.

Kvalitetna medijacija je alat za upravljanje rizicima, vremenom i troškovima. Odvjetnici i drugi punomoćnici koji žele uspješno zastupati stranke u medijaciji moraju ovladati novim znanjima i vještinama. Punomoćnik koji ne želi sudjelovati u medijaciji ili u njoj nastupi na tradicionalan način, proizvodi velike zapreke na putu do najboljeg rješenja za stranke u sporu. Riječ je o sasvim drugačijem zastupanju stranaka u odnosu na parnični/ arbitražni postupak, pa i u odnosu na zastupanje u izravnim pregovorima.

Okrenite novi list i ovladajte sasvim novom ulogom i uslugom na pravnom tržištu – ZASTUPANJE U MEDIJACIJI.

Više informacija u pozivu i programu.

Zastupanje u medijaciji - Poziv i program

 

P R I J A V A zagovaranje i zastupanje