Hrvatska udruga za mirenje sudjelovala je kao suradnik na Maloj školi medijacije, koja je održana 3. do 7. travnja u Lovranu za 30 srednjoškolaca/ki iz cijele Republike Hrvatske. Za organizaciju i provedbu aktivnosti zaslužna je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar u suradnji sa Srednjom školom Ludbreg, a organizirana je u sklopu projekta “(Ne)budi mi (ne)prijatelj!” kojeg je sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Voditeljice i izmiriteljice Ana Šeničnjak i Suzana Fugaj, kroz pet dana imale su priliku upoznati mlade s izmiriteljskim metodama i tehnikama, poput nenasilne komunikacije, komunikacijskim i pregovaračkim vještinama te mirenjem (medijacijom). Učenici/e su kroz mnoštvo radionica i diskusija aktivno sudjelovali, a najviše su im se svidjeli forum teatar i simulacija mirenja. Osim radionica i predavanja, srednjoškolci/ke su se prema želji pridružili/e dodatnim grupama, i to: novinarskoj, likovnoj i filmskoj.

MEDIJACIJA JE MOJA MOTIVACIJA!

Sa zadovoljstvom dijelimo s vama esej koji je napisao Dino Korunić, učenik četvrtog razreda Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec tijekom Male škole medijacije.

Medijacija ili mirenje je postupak mirnog načina rješavanja sukoba između dvije ili više strana. U samom procesu mirenja sudjeluje, osim sukobljenih strana, i treća osoba koja objektivno sagledava situaciju i pomaže u njihovom pomirenju. Sama osoba medijatora mora imati dobro razvijene komunikacijske vještine i neke alate koje pomažu drugim osobama da sagledaju problem iz svih perspektiva. Parafraziranje, preoblikovanje negativnih rečenica u pozitivne, baš kao i mnoštvo pitanja ključni su za „otvaranje očiju“ posvađanih strana te vode k lakšem rješavanju konflikata. U Hrvatskoj glavna institucija za provođenje mirenja je Hrvatska udruga za mirenje.

U Hrvatskoj, baš kao i u ostatku Europe, medijacija još uvijek nije poprimila razmjere koje bi trebala, međutim kroz razne projekte i radionice sve se više mladih educira o njoj. Kao i ostale novine u našem društvu, medijacija nije još uvijek temeljni način za rješavanje sukoba upravo zbog toga jer je ljudima teško prihvatiti nove stvari. Potrebno je javnost više obavijestiti i osvijestiti o medijaciji, ne samo zato što je jedan od mirnijih puteva rješavanja problema već i zbog toga što je ekonomičniji i jeftiniji način rješavanja problema. Rješenjem, koje se postigne medijacijom, zadovoljne su obje sukobljene strane. Međutim, ključna stvar za provođenje same medijacije je dobra volja koju moraju iskazati sudionici, jer bez toga nema ni mogućnosti pomirbe. Medijaciji pristupaju najčešće ljudi s nekim obiteljskim nesuglasicama (razvodi, svađe, podjela imovine), baš kao i ljudi u poslovnim odnosima kako bi poboljšali komunikaciju ili/i nastavili daljnju poslovnu suradnju. Premda je većini ljudi, posebice onih u svađi, teško pronaći zajednički jezik, to je nužno za sam razvoj procesa medijacije i dolaska do rješenja koje će dovesti do zadovoljstva svih sudionika.

Kao pojedinac vrlo sam zadovoljan time što sam se upoznao sa samim terminom i procesom medijacije jer smatram da je to način rješavanja problema u budućnosti. U nekim razvijenim zemljama svijeta medijacija je vrlo popularna i zapravo najveći dio sukoba se ne rješava na sudu već unutar 4 zida uz pomoć medijatora. Kako bi nam medijacija ušla u svakodnevicu i bila osnovni način rješavanja problema potrebno je već od najmlađih dana djecu učiti nenasilju i nenasilnoj komunikaciji jer djeca su kao spužva i u tim najmlađim danima najviše toga upijaju. Smatram da će im na taj način ostati u glavama i u budućnosti se možda zainteresiraju za samu medijaciju i krenu u veće istraživanje same medijacije. Dovoljno je da barem jedan pojedinac usvoji načela medijacije jer ipak pojedinci mogu mijenjati svijet.

Dino Korunić u ulozi izmiritelja u simulaciji mirenja na Maloj školi medijacije, 6. travnja 2018.

Toplo se zahvaljujemo svim sudionicima/cama na ugodnoj i veseloj radnoj atmoseri, a posebice Dini Koruniću na sastavljanju eseja o mirenju (medijaciji).