View Calendar
2020-10-19 13:00 - 14:30

https://medijacija.hr/tjedan-medijacije-okrugli-stol-u-suradnji-s-udrugom-sos-rijeka-centar-za-nenasilje-i-ljudska-prava-medijacija-u-obiteljskim-sporovima-dosezi-i-izazovi/