View Calendar

Radionica za nastavnike medijatore u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje: Kako rješavati sukobe u školi mirnim putem

Voditeljice: Dušanka Pribičević-Gelb, dopredsjednica HUM-a medijatorica i trenerica medijatora, i Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec.iur., medijatorica i trenerica medijatora
Mjesto održavanja: HUM, Kneza Mislava 12, Zagreb

Prema našem (Mali korak - Centar za kulturu mira i nenasilja i HUM – Hrvatska udruga za medijaciju) dosadašnjem iskustvu rada s djecom i mladima u školi i zajednici, te spoznaje iz prakse, govore nam da je uz učenje i afirmaciju pozitivnih životnih strategija, vještina i vrijednosti u školi važno senzibilizirati učenike, nastavnike i roditelje da u problemskoj situaciji reagiraju pomoću suradničke a ne suparničke logike.

Vještine komunikacije, dijaloga, dogovaranja, timskog rada te pregovaranja, upravljanja sukobima, zajedničkog rješavanja problemskih situacija, a posebice medijacije, čine glavna umijeća kojima se postiže uspješniji život i razvoj u zajednici.

Pomoću tih umijeća danas se grade i novi međunarodni odnosi, na tim umijećima poćiva politika i ekonomija europskih integracija.

Na ovoj će radionici učitelji imati priliku rješavati izazove s kojima se susreću u školi uz pomoć medijacijskih tehnika.