Ne želim priznati da imam problem.

Ne vidim kako bi mi pomogao medijator kada ja, i pored velikog pregovaračkog iskustva, u tome nisam uspio.

Ustručavam se tražiti pomoć od treće nepoznate osobe.

Vjerujem da će moj prijedlog za medijaciju oslabiti moje pravne i pregovaračke pozicije.

Vjerujem da je sud jedino mjesto na kojem se rješavaju sporovi.

Sud je za mene bolja opcija, jer u sudu mogu dobiti sve što želim.

Medijacija je bacanje vremena, ionako ćemo završiti u sudu.

Druga strana je nerazumna i s njom se ne može komunicirati.

Druga strana sigurno neće pristati na medijaciju.

Ne želim se suočiti s drugom stranom, neka spor umjesto mene vodi moj odvjetnik.

Moj odvjetnik se protivi medijaciji.

Moj odvjetnik/korporativni pravnik vjeruje da je sud najbolja opcija.

Ne mogu sudjelovati u medijaciji jer ne znam ništa o njoj.

Ne vjerujem u povjerljivost mirenja.

Medijacija zvuči predobro da bi bilo istinito.

Kontaktirajte nas i dopustite da u vašu korist uklonimo svaku vrstu zabrinutosti u pogledu medijacije koju u ovom trenutku prirodno osjećate.