Troškovi medijacije su određeni Troškovnikom kojeg možete pronaći na ovoj web stranici u kategoriji Usluge, Medijacija. Troškovnik previđa tri mogućnosti: medijacija bez naknade za potrebite, troškove prema vrijednosti spora i za posebne slučajeve prema dogovoru s medijatorom.