Medijacija možete započeti bez obzira na to jeste li već u parnici ili ne, što ranije to bolje.

Medijacija započinje suglasnim prijedlogom stranaka. Ne postoje nerješivi konflikti i sporovi, već samo oni koji se ne rješavaju.