U medijaciji nije uobičajeno svoje pozicije i stavove prilagati napismeno, a u svakom slučaju sav materijal koji se usput sačini (tijekom medijacije) povjerljive je prirode.