Medijacija se pokreće na prijedlog jedne stranke, koji prihvati druga stranka ili na zajednički prijedlog stranaka elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na web stranici, dostavom prijedloga elektroničkim putem ili poštanskim putem ili osobno. Provedba medijacije omogućena je u pisanom obliku, usmeno, ne zahtijeva se fizička prisutnost (mogućnost korištenja ZOOM platforme).

Medijaciju možete započeti bez obzira na to jeste li već u sporu pred sudom ili ne. Medijacija započinje suglasnim prijedlogom stranaka u sporu.

Uz pomoć medijacije i medijatora pretvorite svoje sporove u poslovne prilike!

Obratite nam se i upoznajte nas s vašim sporom i s onim što vas brine. Zajedno ćemo procijeniti vašu situaciju, detaljno vam objasniti što je medijacija ili online medijacija, što od medijacije možete očekivati i što s medijacijom možete postići. Možemo razgovarati telefonski, video online, možete nas posjetiti ili naš medijator može posjetiti vas.

Ako ne komunicirate s drugom stranom s kojom ste u sporu ili to ne želite, predlažemo da nas upoznate s njenim kontakt podacima. Uz vašu suglasnost obratit ćemo joj se i predložiti da prihvati prijedlog za medijaciju, a prije toga upoznali što je medijacija, što od medijacije može očekivati i što u medijaciji možete zajedno postići.

Ne postoje nerješivi potrošački sporovi, već samo oni koji se ne rješavaju!