Medijacija u zajednici u najširem obliku podrazumijeva rješavanje sukoba i sporova između građana određene društvene zajednice, kao i sporova između građana i društvene zajednice, grada ili drugog oblika lokalne samouprave. Medijacija u zajednici uključuje i susjedske sukobe koje sudionici sukoba ne mogu riješiti sami. Brojna već i najmanja neslaganja među njima, prečesto izmaknu kontroli, eskaliraju i šire se te pretvore u prave sukobe ponekad s ozbiljnim i dugotrajnim posljedicama. Sukobi koji se ne preveniraju i ne rješavaju pravovremeno i kvalitetno, veoma nepovoljno utječu na kvalitetu života pojedinca, obitelji i zajednice u kojoj žive. Posebno je važno kod građana u zajednici osvijesti da sudovi ne bi smjeli biti prva opcija u rješavanju sporova te da svatko od njih i više nego što u to sami vjeruju, posjeduje iznimne sposobnosti za pretvaranje suprotstavljanja u suradnju te spora u njegovo rješenje.