Medijacija (mirenje) kao način alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je dobrovoljan i povjerljiv postupak posredovanja i potpomognutog pregovaranja između stranaka u sporu pod vodstvom i uz pomoć treće osobe – medijatora s ciljem postizanja nagodbe u njihovom najboljem interesu, iako je odluka neobvezujuće naravi.