Može se razmisliti i o tome da, s obzirom na posebnosti slučaja, u određenim postupcima kao eksperti ili pak ko-medijatori sudjeluju osobe s posebnim vještinama i znanjima (psiholozi, defektolozi, porezni stručnjaci, itd.).